โรงแรม The Room Hotel
ที่พัก

โรงแรม The Room Hotel

กำแพงเพชรข่าวกีฬา-องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร จัดการแข่งขันเซปักตะกร้อ จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2563 (มีคลิป)
กีฬา