กำแพงเพชร-ปตท.สผ. โครงการเอส 1 จัดสรรงบกว่า 8.4 ล้านบาท สนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน ในพื้นที่ปฏิบัติงานโครงการเอส 1 ประจำปี 2563
สังคม

กำแพงเพชร-ปตท.สผ. โครงการเอส 1 จัดสรรงบกว่า 8.4 ล้านบาท สนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน ในพื้นที่ปฏิบัติงานโครงการเอส 1 ประจำปี 2563


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น.ปตท.สผ. โครงการเอส 1 ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ปตท.สผ. โครงการเอส 1 ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ 80 พรรษา เทศบาลตำบลลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร ประกอบด้วยทุนการศึกษาแก่นักเรียนในเขตอำเภอลานกระบือ เขตอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 663 ทุน ทุนการศึกษา ปตท.สผ. เพชร เอส 1 ซึ่งเป็นทุนระดับปริญญาตรี ต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา จำนวน 10 ทุน และทุนพยาบาล ปตท.สผ. โครงการเอส 1 แก่นักเรียนในพื้นที่ปฏิบัติงาน รวมงบประมาณกว่า 1.3 ล้านบาท


โดยได้รับเกียรติจากนายองอาจ สังคหัตถากร ปลัดจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร ปตท.สผ. โครงการเอส 1 นำโดย นายนพดล ชินบุตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการผลิตบนฝั่ง (ประเทศไทย) ซึ่งในปี พ.ศ. 2563 นี้ ปตท.สผ. ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ปฏิบัติงาน โครงการเอส 1 รวมทั้งบุตรข้าราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร พิษณุโลก และสุโขทัย ตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวะศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษา กว่า 2,500 ทุน เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นกว่า 8.4 ล้านบาท


นอกจากนี้ ปตท.สผ. ได้มอบงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ในเขตอำเภอลานกระบือ ประจำปี 2563 อีกกว่า 3.1 ล้านบาท ประกอบด้วย 1. โครงการถนนปลอดภัยเพื่อชาวลานกระบือ แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต และ เทศบาลตำบลลานกระบือ แห่งละ 1 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 3,000,000 บาท 2. โครงการปรับปรุงสวนร่มเกล้า อำเภอลานกระบือ จำนวนเงิน 100,000 บาท 3. โครงการช่วยเหลือผู้ขาดโอกาสในสังคม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2563 แก่ อำเภอลานกระบือ จำนวนเงิน 60,000 บาท

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น