กำแพงเพชร-ชมรมฟุตบอลอาวุโสภาคเหนือตอนล่าง จัดการแข่งขันฟุตบอลลีกอาวุโสภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
กีฬา

กำแพงเพชร-ชมรมฟุตบอลอาวุโสภาคเหนือตอนล่าง จัดการแข่งขันฟุตบอลลีกอาวุโสภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564


เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ชมรมฟุตบอลอาวุโสภาคเหนือตอนล่าง จัดการแข่งขันฟุตบอลลีกอาวุโสภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ณ. สนามกีฬาชากังราวองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ริมปิง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นายกมล สิมเมือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เขต 8 ประธานฝ่ายกีฬาฟุตบอลสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกำแพงเพชร ได้ให้ข้อมูลกับทีมข่าวกีฬาวีสปอร์ตกำแพงเพชรว่า ชมรมฟุตบอลอาวุโสภาคเหนือตอนล่างที่หลายท่านได้ร่วมไม้ร่วมมือในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และเหนือสิ่งอื่นใดคือการสร้างร่างกายให้แข็งแรงแข็งแกร่ง เพื่อต่อต้านโรคภัยไข้เจ็บที่จะมาเยือนในอนาคตพร้อมทั้งกล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานและตลอดจนบุคลากรที่ช่วยการสนับสนุนการจัดการแข่งขันฟุตบอลอาวุโสเขตภาคเหนือตอนล่างได้อย่างดีเยี่ยมและชาวจังหวัดกำแพงเพชร ก็มีความยินดีและขอต้อนรับนักกีฬาทุกท่าน ที่มาเยือนจังหวัดกำแพงเพชรในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขัน ก็เพื่อให้ผู้อาวุโสมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง เป็นแบบอย่างให้กับเด็กเยาวชน ให้มีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะและให้อภัย เป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในกลุ่มผู้สูงอายุได้หันมาออกกำลังกายโดยใช้กีฬาฟุตบอลเป็นสื่อ


การแข่งขันฟุตบอลในครั้งนี้มีจังหวัดที่เข้าร่วมแข่งขันด้วยกัน 9 จังหวัดประกอบไปด้วย จังหวัดกำแพงเพชร , จังหวัดนครสวรรค์ , จังหวัดตาก , จังหวัดพิษณุโลก , จังหวัดเพชรบูรณ์ , จังหวัดพิจิตร , จังหวัดอุทัยธานี , จังหวัดอุตรดิตถ์ , และจังหวัดสุโขทัย โดยแบ่งการแข่งขันเป็น 3 รุ่นคือ 1.รุ่นอายุ 50 ถึง 55 ปี 2.รุ่นอายุ 60 ถึง 63 ปี และ3.รุ่น 63 ปีขึ้นไป ซึ่งจะหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ จนครบทั้ง 9 จังหวัด

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น