กำแพงเพชร-ชมรมจักรยานจังหวัดกำแพงเพชร จัดประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กิจกรรมปั่นจักรยาน รวมใจภักดิ์ รักพ่อร.9
กีฬา

กำแพงเพชร-ชมรมจักรยานจังหวัดกำแพงเพชร จัดประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กิจกรรมปั่นจักรยาน รวมใจภักดิ์ รักพ่อร.9


ที่ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดกำแพงเพชร นายนิกร ภากรนิพัทธ์ ประธานหอการค้าจังหวัดกำแพงเพชร นายศุภชัย ศรีงาม นายกสมาคมกีฬาจักรยานจังหวัดกำแพงเพชร นายสกุลเพชร พิกุลประเสริฐ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมส่วนราชการทั้งภาครัฐและเอกชนรวมทั้งสื่อมวลชนที่มีส่วนร่วมในการจัดและให้การสนับสนุน ได้ร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กับกิจกรรมปั่นจักรยาน" รวมใจภักดิ์ รักพ่อร.9" ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร


ในวันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 07.00 น โดยได้รับเกียรติจากนายเชาวลิตร แสงอุทัยผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานเปิดงาน สำหรับการประชุมครั้งนี้เป็นการกำหนดในรายละเอียด พร้อมมอบหมายในส่วนงานที่รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน ภายใต้มาตรการ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยกำหนดผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องสวมใสเสื้อสีเหลืองหรือเสื้อทีมเข้าร่วมไม่เกิน 500 คนซึ่งจะปั่นไปตามเส้นทางที่เริ่มจากต้นสักทรงปลูกหน้าที่ว่าการอำเภอเมือง กำแพงเพชร ผ่านเส้นทางที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ เช่น ริมแม่น้ำปิง วัดพระบรมธาตุนครชุม อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร รวมระยะทาง ทั้งสิ้นประมาณ 30 กิโลเมตร ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ Facebook สมาคมกีฬา จักรยานชากังราวกำแพงเพชร ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนปิดรับสมัคร ตามจำนวนที่กำหนด

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น