กำแพงเพชร-ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เปิดตู้ปันสุข  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโดวิด-19 (มีคลิป)
สังคม

กำแพงเพชร-ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เปิดตู้ปันสุข สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโดวิด-19 (มีคลิป)


เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ณ ร้านข้าวสารสิงโตทอง (หลังโรงพยาบาล) นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิด”ตู้ปันสุข” สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโดวิด-19 ร่วมด้วยนายประสิทธิ์ อินทโชติ นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร ,นางสุภาภรณ์ จุลละสุภา คลังจังหวัดกำแพงเพชร, นายสรวิชญ์ ธันยบูรณ์สถาพร เจ้าของบริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีธันยบูรณ์สถาพร ,นายสุภชัย ปิติวุฒิ กรรมการบริหารโตโยต้ากำแพงเพชรฮั้วเฮงหลี จำกัด ,นายสมศักดิ์ ขำสกุล ประธานหอการค้าอาวุโส และคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมในพิธีเปิดกันอย่างพร้อมเพรียงนายมนต์ชัย รุ่งชาญชัย ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า เนื่องด้วยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย PRESS RELEASE THE FEDERATION OF THAI INDUSTRIES ส.อ.ท. ทุ่มงบกว่า 8 แสนบาท จัดทำ "ตู้ปันสุข" ส่งมอบสภาอุตสาหกรรม 74 จังหวัด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ทั่วประเทศ โดยทุ่มงบประมาณกว่า 300,000 บาท จัดทำตู้ใส่สินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน รวมมูลค่าตู้ละ 10,000 บาท และมอบให้สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ ไปบริหารจัดการแบ่งปั้นความสุขให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป"ตู้ปันสุข" สภาอุตสาหกรรมฯ เป็นตู้ที่ทำด้วยไม้ รูปแบบสวยงาม มีขนาดใหญ่และบรรจุของได้ จำนวนมาก โดยใส่สินค้าอุปโภคบริโภคประกอบด้วยข้าวสารอาหารแห้ง (มาม่า ปลากระป๋อง) นมถั่วเหลือง ขนม น้ำดื่ม แอลกอฮอล์ และหน้ากากผ้า มูลค่าตู้ละ 10,000 บาท รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้นกว่า 800,000 บาท ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ให้ความสำคัญและดำเนินการดูแลช่วยเหลือสังคมทุกภาคส่วนของประเทศมาโดยตลอด อาทิ การช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์โดยการมอบอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อต่างๆ ได้แก่ หน้ากากผ้า, ชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE), กล่องป้องกันเชื้อฟุ้งกระจาย (Aerosl Box) และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อให้กับโรงพยาบาลของภาครัฐล่าสุดได้มอบนวัตกรรมป้องกันโควิด-19 แบบเคลื่อนที่ แคปซูลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยความดันลบและแคปซูลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยความดันลบขนาดเล็ก สำหรับเข้าเครื่อง CT Scan) ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าจำนวน 1 ชุด ปัจจุบันสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสภาอุตสาหกรรมทั้ง 5 ภาค (ทั่วประเทศ) ได้ร่วมดำเนินการเพื่อช่วยเหลือทุกภาคส่วนทั่วประเทศมาแล้วรวมเป็นมูลค่ากว่า 13,00,000 บาท และยังคงมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลช่วยเหลือสังคมและทุกภาคส่วนของประเทศต่อไป

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร


สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16
17

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น