กำแพงเพชร-คนไทยไม่ทิ้งกัน มอบบ้านให้กับผู้พิการ ในโครงการ
สังคม

กำแพงเพชร-คนไทยไม่ทิ้งกัน มอบบ้านให้กับผู้พิการ ในโครงการ "เรือนปันสุข" ซ่อมสร้างบ้านผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ขององค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่ บ้านสว่างอารมณ์ หมู่ที่ 6 ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร นายประสิทธิ์ อินทโชติ นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานมอบบ้าน โครงการ "เรือนปันสุข" ซ่อมสร้างบ้านผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส ขององค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร และผู้นำชุมชน โดยมีนายชนะนันท์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม กล่าวรายงาน เรือนปันสุข เกิดขึ้นจากนายอำเภอเมืองแพงเพชร ร่วมกับผู้ช่วยนายกเหล่กาชาดและนายองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล ค้นหาผู้พิการ และผู้ยากไร้ในตำบลนครชุม ที่มีที่พักอาศัยไม่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตประจำวัน พบว่า ผู้พิการ รายของนายสวอง อันบุตร และนางสาวสุจินต์ ท้าวเมือง อาศัยอยู่ที่หมู่ 6 ตำบลนครชุม ไม่มีบ้านพักอาศัยเป็นของตนเอง โดยได้เช่าบ้านอาศัยอยู่ แต่มีที่ดินซึ่งเป็นของตนเอง จึงได้ขอรับบริจาค งบประมาณจาก กัลยาณมิตรต่างๆ ในพื้นที่เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงและต่อเติมบ้านหลังดังกล่าว เพื่อให้มีสภาพเหมาะสมกับการพักอาศัย โดยมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 93,000 บาทนายประสิทธิ์ อินทโชติ นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร กล่าวว่า พื้นที่ในการรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม จากการสำรวจข้อมูล ค้นหาผู้พิการ และผู้ยากไร้ในตำบลนครชุม ที่มีที่พักอาศัยไม่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตประจำวัน ยังมีอีกมาก ซึ่งรอการช่วยเหลือจากภาครัฐและภาคประชาชน เพื่อปรับปรุงและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้ใหม่และมีความมั่นคงแข็งแรงเหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ เพื่อให้ผู้สูงอายุ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


ด้านนางสุชีรา ศรีชื่น ประธานกองทุนหมู่บ้านสว่างอารมณ์ หมู่ 6 ตำบลนครชุมได้มีมติในที่ประชุมให้ยกหนี้กองทุนหมู่บ้าน จำนวน 26,000 บาทให้กับนางสาวสุจินต์ ท้าวเมือง เนื่องจากป่วยเป็นผู้พิการ นานเป็นระยะเวลา 3 ปี ซึ่งทางคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ก็ได้ส่งเงินออมสัจจะให้ เป็นเงินที่สมาชิกให้คำมั่นสัญญาว่าจะส่งเงินเพื่อเป็นการออม และได้แสดงไว้ในใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกลุ่ม ของกองทุนหมู่บ้าน เพื่อเอาไว้รักษาในด้านต่างๆอีกด้วย

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น