กำแพงเพชร-สมาคมกีฬาฟุตบอลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำแพงเพชร จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านยาเสพติด
กีฬา

กำแพงเพชร-สมาคมกีฬาฟุตบอลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำแพงเพชร จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านยาเสพติด "ทุ่งโพธิ์ทะเลคัพ 2023" ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1


เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2566 ที่สนามฟุตบอลโรงเรียนนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล 2 สมาคมกีฬาฟุตบอลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำแพงเพชร จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านยาเสพติด "ทุ่งโพธิ์ทะเลคัพ 2023" ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 โดยมีนายไพรินทร์ ลิ่มเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร มาเป็นประธานเปิดงาน มีนายวินัย นนทะคุณ ในนามคณะกรรมการ และผู้จัดทำโครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านยาเสพติด ทุ่งโพธิ์ทะเลคัพ 2023" ประจำปี พ.ศ. 2566 กล่าวรายงาน
เนื่องด้วยสมาคมกีฬาฟุตบอลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำแพงเพชร จัดตั้งขึ้นเพื่อเสริมสร้างมิตรภาพและทำประโยชน์เกื้อกูลกันระหว่างสมาชิก ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และพัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอล อีกทั้งเป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารของนักกีฬาฟุตบอลอำเภอเมืองกำแพงเพชร สร้างสัมพันธภาพและความร่วมมืออันดีระหว่างหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก ส่งเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือสวัสดิการสมาชิกและนักกีฬาฟุตบอลของสมาคมฯ โดยไม่สนับสนุนหรือเกี่ยวข้องกับการพนันและยาเสพติดสนับสนุนนโยบายในด้านการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของคนในท้องถิ่นในทุกๆด้านซึ่งปัจจุบันปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาระดับชาติที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน ในการป้องกันและเฝ้าระวังเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่อาจจะเกิดขึ้นกับเด็กเยาวชนและบุคคลทั่วไป

สมาคมกีฬาฟุตบอลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำแพงเพชร จึงได้จัดทำโครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านยาเสพติด "ทุ่งโพธิ์ทะเลคัพ 2023" ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 11 คน แยกประเภท ดังนี้ ประเภทยุวชน อายุไม่เกิน 12 ปี ,ประเภท ประชาชนทั่วไปชาย, และประเภท อาวุโส

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
17


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น