กำแพงเพชร-มอบเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬา E-SPORT Arena of Valor แห่งจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อตัวแทนจังหวัดกำแพงเพชร เข้าสู่การแข่งขันในระดับประเทศต่อไป
กีฬา

กำแพงเพชร-มอบเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬา E-SPORT Arena of Valor แห่งจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อตัวแทนจังหวัดกำแพงเพชร เข้าสู่การแข่งขันในระดับประเทศต่อไป


เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2565 ณ สนามแข่ง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นายเทวัญ หุตะเสวี ประธานชมรมกีฬาอีสปอร์ต แห่งจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมด้วยนางสาวสุรัชตา มาเมตตา ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดกำแพงเพชร นายประหยัด ติ๊บมุ่ง ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมมอบเหรียญรางวัลให้กับทีมที่ชนะเลิศ พร้อมปิดการแข่งขันการแข่งขันกีฬา E-Sport Arena of Valor ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดกำแพงเพชร


โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนักกีฬาหน้าใหม่ ทดแทนหรือเสริมนักกีฬาทีมชาติเก่า และส่งเสริมให้บุคลากรกีฬาชนิดต่างๆ ได้เพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการแข่งขัน ได้อย่างเป็นมาตรฐาน ตามที่การกีฬาแห่งประเทศไทย หรือสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยกำหนด โดยมีทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2565 มีรุ่นต่างๆ ดังนี้

1.การแข่งขันกีฬา E-SPORT Arena of Valor (ประเภทบุคคลทั่วไป)

2.การแข่งขันกีฬา E-SPORT DOTA (ประเภทบุคคลทั่วไป)

3.การแข่งขันกีฬา E-SPORT eFootball PES 2021 (ประเภทบุคคลทั่วไป)

4.การแข่งขันกีฬา E-SPORT Tekken 7 (ประเภทบุคคลทั่วไป)

5.การแข่งขันกีฬา E-SPORT FIFA ONLINE 4 (ประเภทบุคคลทั่วไป)โดยมีสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย และกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ได้ดำเนินนโยบายพัฒนากีฬานักกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร ให้พัฒนาสู่ความเป็นเลิศในทุกระดับ เพื่อเสริมสร้างความสามารถการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น ให้สอดรับกับแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติซึ่งการจัดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้กำหนดจัดการแข่งขัน จำนวน 5 ชนิดกีฬา โดยดำเนินการจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2565 เพื่อหาผู้ชนะเลิศที่มีศักยภาพ เป็นตัวแทนจังหวัดกำแพงเพชรต่อไป

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น