กำแพงเพชร-สโมสรอัสสัมชัญ ยูไนเต็ด จัดกิจกรรม CSR การฝึกอบรมทักษะและเสริมเทคนิคการเล่นกีฬาฟุตบอลให้แก่เยาวชน (คลินิกกีฬา) ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร
กีฬา

กำแพงเพชร-สโมสรอัสสัมชัญ ยูไนเต็ด จัดกิจกรรม CSR การฝึกอบรมทักษะและเสริมเทคนิคการเล่นกีฬาฟุตบอลให้แก่เยาวชน (คลินิกกีฬา) ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร


เมื่อวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ สนามกีฬาชากังราว (ริมปิง) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร คณะนักศึกษาหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 พร้อมเจ้าหน้าที่สโมสรอัสสัมชัญ ยูไนเต็ด จัดกิจกรรม CSR การฝึกอบรมทักษะและเสริมเทคนิคการเล่นกีฬาฟุตบอลให้แก่เยาวชน (คลินิกกีฬา) ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายเชาวลิต แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดในครั้งนี้ ร่วมด้วย นายมนต์ชัย รุ่งชาญชัย ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร และประธานสโมสรสิงโตเมืองกำแพง ,นายประสิทธิ์ อินทโชติ นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร ,นายประทีป ตระกูลสา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร , นายอุทัย ทะริยะ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ,นายอาริยะ บุญเกตุ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมในกิจกรรม กันอย่างพร้อมเพรียง
เนื่องด้วยรัฐบาลมีเจตนารมณ์และความตั้งใจอันแน่วแน่ ที่จะลดระดับปัญหายาเสพติดและปัญหาที่เกี่ยวเนื่องให้ได้มากที่สุด เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความสงบสุขของประชาชนและสังคมโดยส่วนรวมสำหรับการฝึกอบรมทักษะและเสริมเทคนิคการเล่นกีฬาฟุตบอลให้แก่เยาวชนในครั้งนี้ ถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ต้องการจะเพิ่มพื้นที่เชิงบวก และดึงเยาวชนให้ออกจากพื้นที่เสี่ยง เพื่อมุ่งส่งเสริมสนับสนุน และเปิดโอกาสให้เยาวชนได้รับการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ส่งเสริมและสนับสนุนยาวชนให้ได้รับโอกส และมีพื้นที่ในการแสดงออกตามความสามาถที่สนใจของตนเองได้อย่างเหมาะสมกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง


ซึ่งการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมทักษะและเสริมเทคนิคการเล่นกีฬาฟุตบอลให้แก่เยาวชนในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากเด็กและเยาวชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน โดยได้รับเกรียติวิทยากรจากคณะนักศึกษาหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 (หมู่เหยี่ยว) และสโมสรอัสสัมชัญ ยูไนเต็ด มาให้ความรู้กับเด็กในครั้งนี้

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น