กำแพงเพชร-นายอำเภอพรานกระต่าย ปฏิบัติหน้าที่จนวันสุดท้ายก่อนย้ายไปดำรงตำแหน่งนายอำเภอชุมแสง นครสวรรค์
ข่าวรอบบ้าน

กำแพงเพชร-นายอำเภอพรานกระต่าย ปฏิบัติหน้าที่จนวันสุดท้ายก่อนย้ายไปดำรงตำแหน่งนายอำเภอชุมแสง นครสวรรค์


vsportkamphaengเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร นายสุวัฒน์ จันทร์สุข นายอำเภอพรานกระต่าย ได้ทำกิจกรรมมอบแอลกอฮอล์ 75% ให้แก่ นายธีรวัฒน์ ธรรมวุฒิ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ โรงพยายาลพรานกระต่าย, นายสมนึก ถาวร หัวหน้าฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรานกระต่าย และนายณัฐพงษ์ ผิวบาง พัฒนาการอำเภอพรานกระต่าย เพื่อนำไปใช้ในงานป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID-19 และเพื่อลดความแคลนแอลกอฮอล์ 75% หลังพบว่าปัจจุบันได้มีการใช้แอลกอฮอล์ 75% กันอย่างแพร่หลาย จนทำให้การผลิตออกมาไม่ทันต่อความต้องการ


ทั้งนี้ วันนี้ยังเป็นการทำงานวันสุดท้าย ของนายสุวัฒน์ จันทร์สุข นายอำเภอพรานกระต่าย ก่อนที่จะเดินทางไปรับตำแหน่งนายอำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ในวันที่ 7 เมษายน 2563 สำหรับนายสุวัฒน์ จันทร์สุข ได้มีผลงานโดดเด่นและเป็นที่รักใคร่ของประชาชนอำเภอพรานกระต่าย ต่างรู้สึกเสียดายที่ท่านต้องย้ายไปครั้งนี้

ข่าว-ภาพ ว่าที่ร้อยตรีวัฒนา เนียมนิ่ม  ทีมข่าววีสปอร์ตกำแพงเพชร อำเภอพรานกระต่าย

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4
8
9
10
12
15
16
17

ภาพประกอบ

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น