กำแพงเพชร-บริษัท เอส.ซี.เอ็นมอเตอร์ แจกแมสผ้าฟรี ให้กับลูกค้าและประชาชชนทั่วไป (มีคลิป)
ข่าวรอบบ้าน

กำแพงเพชร-บริษัท เอส.ซี.เอ็นมอเตอร์ แจกแมสผ้าฟรี ให้กับลูกค้าและประชาชชนทั่วไป (มีคลิป)

vsportkamphaengเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 ที่บริษัท เอส.ซี.เอ็น.มอเตอร์เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด ถนนเจริญสุข ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชรอ โดยคุณสมศักดิ์-คุณวิจิตรา ขำสกุล ขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือ พี่น้องใน จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อป้องกัน ไวรัส Covid-19 และ PM2.5 โดยวันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 เป็นต้นไปทางบริษัทฯ ได้จัดหา และ แจกจ่าย แมสผ้า ให้ฟรี !! 3,000 ชิ้นและได้ ทำการ Big Cleaning Day ภายในบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าเราใส่ใจสุขภาพทั้งภายใน และภายนอกทั้งนี้สำหรับคนที่สนใจทำประกันภัย Covid -19 ก็สามารถเข้ามาทำได้เช่นกัน เนื่องด้วยสถานดังกล่าวมีความเสี่ยงสูงซึ่งมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว เพื่อให้การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 นาง วิจิตรา ขำสกุล กล่าวว่า อยากให้ประชาชนที่ไม่ได้มีความเสี่ยงมากถ้าเทียบกับบุคลากรในโรงพยาบาล หันมาใช้แมสผ้าเพื่อให้หน้ากากอนามัยมีเพียงพอสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และนอกจากนี้ทางบริษัทยังได้แนะนำให้ประชาชนทั่วไป ร่วมถึงพ่อค้าแม่ค้า ต้องสวมหน้ากากอนามัย พร้อมทั้งจัดหาแอลกอฮอล์เจล ไว้ใช้ล้างมือก่อนซื้อขายสินค้า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยฝากบอกให้ประชาชนทุกคนให้ตั้งสติ ในการใช้ชีวิตในช่วงนี้ โดยเราทุกคนจะผ่านพ้นพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน และเพื่อตามนโนยบายผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร อีกด้วย

ข่าว-ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4
8
9
10
12
15
16
17

ภาพประกอบ

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น