กำแพงเพชร-ตำบลวังควง สำรวจเส้นทางการสัญจรไปมาช่วงบ้านจันทรมณีเพื่อก่อสร้างถนนลาดยาง
ข่าวรอบบ้าน

กำแพงเพชร-ตำบลวังควง สำรวจเส้นทางการสัญจรไปมาช่วงบ้านจันทรมณีเพื่อก่อสร้างถนนลาดยาง


เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 นายสุนทร รัตนากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ นายพงษ์ศักดิ์ ขจรเกียรติคุณ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่ตำบลวังควง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อสำรวจเส้นทางการสัญจรไปมาช่วงบ้านจันทรมณี หมู่ที่ 9 เชื่อมต่อกับบ้านหนองเสือ หมู่ที่ 8 หลังจากทางองค์การบริหารส่วนตำบลวังควง ได้ทำเรื่องขอรับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างถนนลาดยาง มายังทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร


หลังจากการลงพื้นที่พบว่า ถนนเส้นดังกล่าวเป็นถนนลูกรังทำให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณและนอกจากนี้ถนนยังเกิดการชำรุดทรุดโทรมเป็นหลุมเป็นบ่อจำนวนมาก ทั้งนี้ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร จะดำเนินการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างถนนลาดยางตามระเบียบราชการต่อไป

ข่าว/ภาพ ว่าที่ร้อยตรีวัฒนา เนียมนิ่ม  ทีมข่าววีสปอร์ตกำแพงเพชร อำเภอพรานกระต่าย

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16
17

ภาพประกอบ

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น