You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

กำแพงเพชร-รองผู้ว่าฯกำแพงเพชร นำส่วนราชการลงพื้นที่ให้กำลังใจขบวนจักรยานเนื่องในการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
กีฬา

กำแพงเพชร-รองผู้ว่าฯกำแพงเพชร นำส่วนราชการลงพื้นที่ให้กำลังใจขบวนจักรยานเนื่องในการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น. ที่สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านพราน อ.พรานกระต่าย นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ นายอนุชา พัสถาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมให้กำลังใจขบวนจักรยานเนื่องในการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดฯ , คลังจังหวัดกำแพงเพชร ฝ่ายปกครองอำเภอ ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนร่วมให้กำลังใจทัพนักปั่นจักรยานทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ตลอดเส้นทางการแข่งขันที่ผ่านในจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งทุกหน่วยงานและประชาชนแต่งกายด้วยเสื้อสีม่วง พร้อมโบกธงตลอดจุดที่เชียร์ทั้งหมด บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน


สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 1- 10 เมษายน 2567 โดยใช้เส้นทางการแข่งขันผ่านอุทยานประวัติศาสตร์ ที่ได้รับการยกย่องจาก UNESCO ให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม และใช้เส้นทางการแข่งขันซึ่งจะผ่านจังหวัดกำแพงเพชร ในทีมชาย สเตจที่ 2 วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 ระยะทาง 202.30 กิโลเมตร โดยเส้นทางเริ่มต้นการแข่งขัน จากอุทยาน ประวัติศาสตร์สุโขทัย ผ่านอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร และเข้าเส้นชัยอุทยานประวัติศาสตร์ จังหวัดสุโขทัย


สำหรับเส้นทางการแข่งขันในเขตจังหวัดกำแพงเพชร โดยรับต่อจากจังหวัดสุโขทัยเข้าเขตกำแพงเพชร ตั้งแต่ อบต.วังตะแบก สามแยกลานกระบือ ร.ร.พรานกระต่ายพิทยาคม ผ่านโรงเรียนชุมชนวัดเขาแก้ว สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านพราน มายังเส้นวัดป่าลานดอกไม้ ผ่านไปวัดหนองปลิง วนมาผ่านป้ายอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ตรงไปเทศบาลเมืองหนองปลิง และกลับไปทาง ร.ร.พรานกระต่ายพิทยาคม ตรงไปเข้าเขตจังหวัดสุโขทัย

ข่าว/ภาพนายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย


481217


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น