You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

กำแพงเพชร-ผู้ว่าจังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยบรรยากาศการเลือก สว.ระดับอำเภอ ไม่พบความผิดปกติ เป็นไปตามขั้นตอน ระเบียบและกฎหมายกำหนด
ข่าวรอบบ้าน

กำแพงเพชร-ผู้ว่าจังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยบรรยากาศการเลือก สว.ระดับอำเภอ ไม่พบความผิดปกติ เป็นไปตามขั้นตอน ระเบียบและกฎหมายกำหนด


เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อำเภอเมืองกำแพงเพชร นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยบรรยากาศการเลือก สมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอ ของอำเภอเมืองกำแพงเพชร โดยมี นายกองเอก ชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร นายคงยศ บุญรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกำแพงเพชร พล.ต.ต.โอภาส คงเมือง ผู้บังคับการตำรวจภูธรกำแพงเพชร นายโชคชัย รักเกื้อ นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร นางเยาวลักษณ์ เครือคำขาว ประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร และประธาน กกต.ประจำจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมผู้เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับและนำเข้าตรวจภายในบริเวณสถานที่หน่วยเลือก สว.อำเภอเมืองกำแพงเพชร บรรยากาศการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ระดับอำเภอ ที่อำเภอเมืองกำแพงเพชร ซึ่งดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศ จังหวัดกำแพงเพชร ได้กำหนดให้มีการเลือก สว.ระดับอำเภอ ในพื้นที่ 11 แห่งพร้อมกัน เพื่อให้ได้มาซึ่งการเลือก สว.ระดับอำเภอ ตามระเบียบขั้นตอนและวิธีการตามกฎหมาย โดยผู้สมัครเดินทางเข้าสถานที่ในหน่วยเลือกกันตั้งแต่เช้า ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ห้ามผู้สม้ครนำเครื่องมือสื่อสารรวมถึงเครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดๆ เพื่อบันทึกภาพ หรือเสียง หรืออุปกรณ์อื่นใด ทุกชนิดเข้าไปในสถานที่เลือกโดยเด็ดขาด รวมทั้งบริเวณโดยรอบสถานที่เลือก สว.ตามที่กำหนด


ด้าน นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า การบริหารจัดการเป็นไปด้วยดี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลให้การบริหารจัดการการเลือก สว.เป็นไปด้วยความรวดเร็ว และถูกต้องตามกฎหมายโดยเคร่งครัด จากที่ตรวจสอบ ก็ไม่ได้เกิดปัญหาใดๆทั้งสิ้น ซึ่งขณะนี้ก็ได้ผู้ที่ได้รับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาของอำเภอเมืองกำแพงเพชรเรียบร้อยแล้ว ทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดฯ จะได้รีบรวบรวมรายชื่อผู้ที่ได้รับการเลือก สว. ให้ครบทั้งจังหวัด 11 อำเภอ รายงานให้ทางจังหวัด เพื่อเตรียมเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัดที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายนนี้ คาดว่าการดำเนินการจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพราะทางสำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดกำแพงเพชร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ รวมถึงการทำความเข้าใจกับผู้สมัคร ตลอดจนการดูแลความสงบเรียบร้อยอำนวยความสะดวกให้กับผู้สมัครที่จะเดินทางมาที่หน่วยในวันเลือก สว. แล้ว นายคงยศ บุญรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกำแพงเพชร เปิดเผยว่า สำหรับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอ ทุกอำเภอก็ได้รับรายงานพบว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนด ทางจังหวัดกำแพงเพชรได้มีการประชุมกันอย่างต่อเนื่อง มีการซักซ้อมถึงกระบวนการต่างๆ รวมถึงขั้นตอน ตั้งแต่การอบรมแล้ว เพราะเราค่อนข้างให้ความสำคัญกับกระบวนการ เนื่องจากเป็นเรื่องใหม่สำหรับทุกๆ คนในการปฏิบัติงาน บรรยากาศในภาพรวมช่วงเช้าจากการลงพื้นที่ด้วยตัวเองก็ถือได้ว่าประสบความสำเร็จ เนื่องจากไม่มีเสียงร้องเรียนใดๆ จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตัวผู้มีสิทธิ์เลือก หรือผู้สมัครเอง


สำหรับกลุ่มที่มีผู้สมัครไม่ครบ กกต.ก็ได้มีแนวทางแจ้งไว้ชัดเจน อย่างเช่น พื้นที่ อ.ปางศิลาทอง เราพบผู้สมัครเพียงกลุ่มเดียวในการลงสมัครรับเลือก สว. ซึ่งกระบวนการก็ถือได้ว่าทุกๆท่านที่ลงผ่านรอบแรก ในรอบที่เลือกบุคคลในกลุ่มเดียวกัน แต่ด้วยข้อกฎหมายกำหนดไว้ชัดเจนว่าสำหรับรอบถัดไปจะต้องได้รับคะแนนจากกลุ่มอื่น ซึ่งหมายความว่ากลุ่มเดียวไม่สามารถมีคะแนนจากกลุ่มอื่นได้ ก็ต้องประกาศการงดการลงคะแนนในรอบที่ 2 ซึ่งผู้สมัครทุกท่านก็เข้าใจเป็นอย่างดี ในภาพรวมของจังหวัดกำแพงเพชร ถือว่าไม่มีผลกระทบสำหรับในกรณีที่พบมีผู้สมัครเพียงกลุ่มเดียว ซึ่ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ก็ได้มีการแก้ไขระเบียบในเรื่องนี้ไว้เรียบร้อยแล้ว เพื่อที่จะรองรับในเรื่องดังกล่าว เพราะถือว่าทุกสิทธิ์มีความหมาย ทุกผู้สมัครคือคนสำคัญที่เราจะต้องดูแลเพื่อให้เขาสามารถได้ใช้สิทธิ์ของเขาได้อย่างเต็มที่

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย 

4


8

12คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น