You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

กำแพงเพชร-คณะนักศึกษาหลักสูตร KUCARE รุ่นที่ 1KUCARE (หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำระดับสูงด้านธุรกิจที่ยั่งยืน รุ่นที่ 1)เดินทางทัศนศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร  เมืองชากังราว
สังคม

กำแพงเพชร-คณะนักศึกษาหลักสูตร KUCARE รุ่นที่ 1KUCARE (หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำระดับสูงด้านธุรกิจที่ยั่งยืน รุ่นที่ 1)เดินทางทัศนศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร เมืองชากังราว

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 66 9:30 น. คณะนักศึกษาหลักสูตร KUCARE รุ่นที่ 1 KUCARE (หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำระดับสูงด้านธุรกิจที่ยั่งยืน รุ่นที่ 1) ซึ่งมี นางธัญญา รุงชาญชัย หรือซ้อแรม ผู้บริหารในเครือบริษัทสิงห์โตทองเป็นหนึ่งในนักศึกษาในหลักสูตร ทำทีม เดินทางทัศนศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร "เมืองชากังราว" 10 .00 น. กราบสักการะศาลหลักเมืองกำแพงเพชร ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง กำแพงเพชร สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดแพงเพชร โดยมีเครื่องเซ่นไหว้ บวงสรวงมาจัดเรียง ส่วนใหญ่ประกอบด้วย หัวหมู ผลไม้ พวงมาลัย ทำให้ทั่วบริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนั้นเต็มไปด้วยผู้คนที่มีจิตศรัทธา สำหรับเจ้าพ่อหลักเมือง มีนามว่า “เจ้าหมื่นขุนศรีวรจักร” ศาลหลักเมืองกำแพงเพชรมีอายุตามจารึก ว่า ตั้งมาเก่าแก่นานกว่า 700 ปี เชื่อกันว่าพระเจ้าชัยวรมันต์ ผู้เรืองอำนาจในสมัยนั้นเป็นผู้ก่อตั้งขึ้น และมีการบูรณะปรับปรุงอาคารศาลหลักเมืองกำแพงเพชรหลายครั้ง ตามหลักฐานที่ปรากฏ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองกำแพงเพชรเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เจ้าพ่อหลักเมือง หมายถึงความมั่นคง ประดุจเป็นเมืองที่ปราการทำด้วยเพชร ประชาชนให้ความนับถือเลื่อมใสศรัทธาอย่างมากมายและเป็นที่กล่าวขานถึงความศักดิ์สิทธิ์ ดลบันดาลประทานพร ความเป็นสิริมงคล ความสุขในชีวิตความเจริญก้าวหน้าในการประกอบอาชีพการงาน ธุรกิจการค้าปกป้องคุ้มครองบ้านเมือง ให้อยู่เย็นเป็นสุข10:30 น. นั่งรถรางชมอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร (เมืองมรดกโลก)โดยมี หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรนำบรรยายในศูนย์ข้อมูลถึงประวัติเมืองกำแพงเพชร และคณะนักศึกษา ได้นั่งรถราง ชมวัดวาอารามในเขตอุทยาน จอดแวะชมวัดช้างล้อม และวัดพระสี่อิริยาบถ12:00 น. จากนั้นเดินทางเข้าชมโรงงาน เฉาก๊วยชากังราว (Otop ของดีกำแพงเพชร) โรงงานเฉาก๊วยชากังราว ตราเพชร บ้านบ่อสามแสน ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งเป็นโรงงานผลิตเฉาก๊วยสินค้า OTOP ชื่อดังของจังหวัดกำแพงเพชร และกิจกรรมของบริษัทเฉาก๊วยชากังราว ยังได้นำผลกำไรกลับคืนสู่ประชาชน ในรูปแบบต่างๆ เช่น การทำบุญสร้างวัด สนับสนุนทางการแพทย์ สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ และโรงเรียน ซึ่งขณะนี้ได้สนับสนุนโรงเรียนกว่า 200 แห่ง ในจังหวัดกำแพงเพชร ให้นักเรียนได้เรียนรู้คุณธรรมเรียนรู้การอาราธนาพระปริตร รู้จักรักษาศีล 5 โดยใช้ชื่อว่า “โครงการคุณธรรมนำการศึกษา” โดยมี ดร.เสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ ประธานบริษัทเฉาก๊วยชากังราวบรรยาย และนำเยี่ยมชมโรงงานดูขั้นตอนการผลิต บรรจุเฉาก๊วย ตลอดจนการนำกากเฉาก๊วยมาทำปุ๋ย บำรุงดิน


13:00 น. ทานบะหมี่เชี้ยงชากังราว ร้านก๋วยเตี๋ยวขึ้นชื่อ ตำนาน 80 ปี ก่อนเดินทางกลับกทม. สำหรับ โครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นําระดับสูงด้านธุรกิจที่ยั่งยืน KU Change Agent Readiness Executive Program หรือ KU CARE โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดให้ผู้นำประเทศ ผู้นำองค์กรภาครัฐและเอกชน ที่ทำหน้าที่กำหนดวิสัยทัศน์องค์กร มาร่วมอบรมเพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิด Bio-Circular-Green หรือ BCG ให้สอดคล้องกับภารกิจเร่งด่วนที่เกี่ยวข้องกับพันธสัญญาหรือความยั่งยืน Sustainable Development Goals หรือ SDGs คือ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ของสหประชาชาติ การสร้างสรรค์หลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูงมาจากความท้าทายของโลกในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยผู้นำองค์กรต้องเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดยหลักสูตร KU CARE จะมีวิทยากรระดับประเทศที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและต่างประเทศมาร่วมให้ความรู้ในการยกระดับธุรกิจชีวภาพ(Bio-based Model) ให้เป็นธุรกิจหมุนเวียน (Circular Model)เพื่อทำให้ประเทศพัฒนาไปสู่เศรษฐกิจสีเขียวอย่างแท้จริง


“หลักสูตรนี้เน้นการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง เราไม่เปลี่ยนไม่ได้แล้วเพราะเกิดวิกฤตค่อนข้างเยอะ จุดเด่นของหลักสูตรคือสร้างการเปลี่ยนแปลงโดยเริ่มจากผู้บริหารระดับสูงขององค์กรก่อน ถ้าผู้บริหารระดับสูงเปลี่ยนได้ เชื่อว่าทั้งองค์กรมีโอกาสที่จะเปลี่ยน โดยรูปแบบของหลักสูตรเรียนตามประสบการณ์ ให้วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิระดับท็อปของประเทศ มาแชร์ประสบการณ์ร่วมกันในเรื่องความยั่งยืน การทำธุรกิจที่เป็นในรูปแบบรักษ์โลก

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย


481217


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น