กำแพงเพชร-อุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชรเปิดโครงการฝึกอบรมโครงการแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน
ข่าวรอบบ้าน

กำแพงเพชร-อุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชรเปิดโครงการฝึกอบรมโครงการแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน


เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น.ที่ห้องประชุม ชั้น 7 โรงแรมชากังราวริเวอร์วิว ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมโครงการแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน

นายสมเกียรติ ราชคมน์ อุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า ในการผลักดันภาคเกษตรให้เข้าสู่เกษตรอุตสาหกรรม เป็นหนึ่งในนโยบายหลักของกระทรวงอุตสาหกรรม ที่มุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรไทยมีความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ เพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตรให้กับเกษตรกรในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเกษตรกร สามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการสร้างสรรค์พัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด
เชื่อมโยงภาคการผลิต ภาคการท่องเที่ยวชุมชน ภาคการตลาด การปรับตัวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น