You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

กำแพงเพชร-เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เปิดโครงการงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
วัฒนธรรม

กำแพงเพชร-เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เปิดโครงการงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567 เวลา 17.30 น ณ ลานตากข้าว หมู่ที่ 4 ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ นายอนุชา พัสถาน รองผู้ว่าราชจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีนางสาวนุชรินทร์ภัทร์ ธีระบุญยะ วัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร , นางสาวภัชกุล ตรีพันธ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , ผู้แทนส่วนราชการ และประชาชนเข้าร่วมภายในงานและมีนายวินัย นนทะคุณ นายกเทศมนตรีตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เป็นผู้กล่าวรายงาน


งานประเพณีบุญบั้งไฟของตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล ประชากรส่วนใหญ่อพยพมาจากภาคอีสานประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ เช่น ทำนา ทำสวน ทอผ้า จึงมีขนบธรรมเนียมประเพณีบุญบั้งไฟตามแบบของภาคอีสานติดตามมาด้วย โดยมีความเชื่อว่า ประเพณีบุญบั้งไฟนี้จะทำให้การเกษตรอุดมสมบูรณ์ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลพอเริ่มเข้าเดือนหกต่อเดือนเจ็ดซึ่งอยู่ระหว่างเดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนมิถุนายนของทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบำรุงรักษา ศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงสืบไป และมีการนำบั้งไฟมาจุดแข่งขัน, มีกิจกรรมการประกวดขบวนแห่สวยงาม, มีการประกวดบั้งไฟของแต่ละหมู่บ้านบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานและมีผู้ร่วมในพิธีเปิดฯ เป็นจำนวนมาก โดยในปีนี้กำหนดจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-12 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ณ ลานตากข้าว หมู่ที่ 4 ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

ข่าว/ภาพนายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย


4


8

12คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น