You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

กำแพงเพชร-จังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566
ข่าวรอบบ้าน

กำแพงเพชร-จังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 ) ณ บริเวณลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สิริจิตอุทยาน (ริมแม่น้ำปิง) จังหวัดกำแพงเพชร นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 โดยจังหวัดกำแพงเพชรจัดให้มีกิจกรรมดังนี้


เวลา 07.30 น.พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล (ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 92 รูป พร้อมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติ (ต่อเนื่องพิธีทำบุญตักบาตรฯ) ณ ริมแม่น้ำปิง จังหวัดกำแพงเพชร เวลา


17.30 น.พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สิริจิตอุทยาน (ริมแม่น้ำปิง) จังหวัดกำแพงเพชรโดยมีพี่น้องประชาชน นักเรียน นักศึกษา ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอ สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 กันอย่างเนื่องแน่น

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย


481217


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น