กำแพงเพชรข่าวกีฬา-อบจ.กำแพงเพชร ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกรีฑาดาวรุ่งมุ่งสู่โอลิมปิก 2562
กีฬา

กำแพงเพชรข่าวกีฬา-อบจ.กำแพงเพชร ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกรีฑาดาวรุ่งมุ่งสู่โอลิมปิก 2562

vsportkamphaengนายสุนทร รัตนากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เปิดเผยว่า สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เลือกจังหวัดกำแพงเพชร โดยความร่วมมือ จากองค์กจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร , สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกำแพงเพชร ในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน กรุงเทพประกันชีวิต กรีฑาดาวรุ่งมุ่งสู่โอลิมปิก 2562 ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2562 ณ สนามกีฬาชากังราว องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร


ทั้งนี้ ในการแข่งขันดังกล่าว จะมีนักกีฬาจากภาคเหนือและภาคกลาง รวม 43 จังหวัด เดินทางมาเข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน ปลูกฝังให้นักเรียน และเยาวชนทั่วประเทศ รักในการออกกำลังกาย ด้วยการเล่นกีฬาและเสริมสร้างสุขภาพ พลานามัย ให้มีความแข็งแรง สร้างกิจกรรมให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการออกกำลังกาย และห่างไกลยาเสพติด สร้างชื่อเสียงให้กับตนเอง ครอบครัว วงศ์ตระกูล และประเทศชาติ อันเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนรุ่นหลังต่อไปอีกทั้งกีฬากรีฑายังเป็นทักษะพื้นฐาน เบื้องต้นในการพัฒนาไปสู่กีฬาชนิดอื่น ๆ


ซึ่งการจัดการแข่งขันครั้งนี้ ได้กำหนดการแข่งขันรวมทั้งสิ้น จำนวน 333 รายการ แบ่งเป็นรุ่นอายุ 12 ปี, 15 ปี และ 18 ปี ทั้งชายและหญิง โดยพิธีเปิดจะเริ่มขึ้นในเวลา 16:00 น. ของวันที่ 21 ธันวาคม 2562 โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ให้เกียรติเป็นประธานเปิด และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่นักกีฬาผู้มาเยือน จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่สนใจ ได้ร่วมเชียร์และชม ตามวันเวลาดังกล่าวต่อไป

 /// ข่าว วิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ภาพประกอบ

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น