กำแพงเพชร-ประธานสโมสรกำแพงเพชร เอฟซี เปิดคลินิก สอนฟุตบอลฟรี ที่สนามฟุตบอลสโมสรกำแพงเพชร เอฟซี ตำบลเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ภายใต้มาตราการนิวนอร์มอล
กีฬา

กำแพงเพชร-ประธานสโมสรกำแพงเพชร เอฟซี เปิดคลินิก สอนฟุตบอลฟรี ที่สนามฟุตบอลสโมสรกำแพงเพชร เอฟซี ตำบลเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ภายใต้มาตราการนิวนอร์มอล


เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2564 ที่สนามฟุตบอลสโมสรกำแพงเพชร เอฟซี ตำบลเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร พันอากาศเอกเศกสรร ศิริพงษ์ ประธานสโมสรกำแพงเพชร เอฟซี ได้จัดกิจกรรมเปิดคลินิกสอนฟุตบอลฟรี ให้แก่เด็กๆ ที่มีความสนใจในการเล่นกีฬาฟุตบอล แบบไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยระหว่างการดำเนินกิจกรรมนั้น ได้มีการปฏิบัติตามมาตราการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เช่น สวมใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์


ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการหันมาออกกำลังกาย และเล่นกีฬาฟุตบอล เพื่อให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ไม่ข้องเกี่ยวกับสิ่งเสพติด รู้รักสามัคคีรู้แพ้ รู้ชนะ และรู้ให้อภัยซึ่งกันและกัน
พันจ่าอากาศเอกเศกสรร ศิริพงษ์ กล่าวสั้นๆว่า การจัดกิจกรรมเปิดคลินิกสอนฟุตบอลฟรี ให้แก่เด็กๆ ในครั้งนี้ จัดขึ้น 2 วัน ระหว่างวันที่ 16-17 มกราคม 2564 โดยมีเด็กให้ความสนใจเป็นอย่างมากผิดความคาดหมายครับ ซึ่งกิจกรรมในการสอนทั้งสองวันนี้เราก็ตั้งใจสรุปรากฐานเบื้องต้นให้เข้าใจง่ายและนำไปปฎิบัติได้จริง การเคลื่อนไหวที่ถูกหลัก เคลื่อนที่ตัวเปล่า การพัฒนาความแข็งแรง วิสัยทัศน์ รับบอล ส่งบอล ซึ่งเด็กๆถ้านำไปต่อยอดฝึกฝนซ้ำๆ บ่อยๆ อีกหน่อยก็เก่ง โตขึ้นสามารถ จะเป็นนักกีฬาอาชีพได้ในอนาคตอย่างแน่นอน

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น