กำแพงเพชร-ขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถโดยมียอดเงินการประมูล เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 12,691,000 บาท
ข่าวรอบบ้าน

กำแพงเพชร-ขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถโดยมียอดเงินการประมูล เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 12,691,000 บาท


เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมสมาคมชาวไร่อ้อยเขต 6 จังหวังกำแพงเพชร นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ รองปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวยในครั้งนี้ เงินที่ได้จากการประมูลจะนำไปใช้ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
นายสุรชัย ทับยา ขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร เปิดเผยว่า การประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยของจังหวัดกำแพงเพชรในครั้งนี้ ซึ่งเป็นการจัดประมูล ครั้งที่ 7 หมวดอักษร "กธ""ก้าวหน้าทั่วทิศ ธุรกิจรุ่งเรือง" ในวันนี้ ซึ่งเดิมหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย เช่น สี่ตัวเหมือนสมตัวเหมือน เลขคู่ ส่วนใหญ่จะอยู่ในความครอบครองของบุคคลบางกลุ่ม ซึ่งเป็นปัญหาที่นักใจขอกรมการขนส่งทางบก กระทรงคมนาคมโดยตลอด ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว กรมการขนส่งทางบกจึงได้เสนอให้มีการแก้ไขกฎหมาย ให้สามารถนำหมายเลขทะเบียนรถออกประมูลเป็นการทั่วไป ซึ่งสาระสำคัญของกฎหมายที่อนุญาตให้นำหมายเลขทะเบียนรถ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ออกประมูลเป็นการทั่วไปทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีโอกาสเป็นจ้าของหมายเลขทะเบียนรถโดยเสมอภาคเท่าเทียมกันด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม ซึ่งรายได้ทั้งหมดจะนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ 2 ประการ กล่าวคือประการแรก เพื่อเป็นทุนสนับสนุนและส่งเสริมต้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและประการที่สอง เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ด้วยการสนับสนุนเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนดังนั้นผู้ที่ประมูลหมายเลขทะเบียนรถ นอกจากจะมีโอกาสเป็นเจ้าของหมายเลขทะเบียนรถที่ตนเองชื่นชอบแล้ว ยังได้มีโอกาสร่วมทำบุญกุศล และสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมส่วนรวมอีกทางหนึ่งด้วยสำหรับการประมูลหมายเลขทะเบียนรถจังหวัดกำแพงเพชรครั้งนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดกำแพงเพชร รวมทั้งผู้นำท้องถิ่น และนักธุรกิจเข้าร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวยในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ซึ่งสามารถจัดเก็บรายได้เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,691,000 บาท

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น