กำแพงเพชร-ส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย จัดกิจกรรม จิบกาแฟ แชร์ความคิด เพื่อให้ส่วนราชการต่างๆได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ร่วมพูดคุยการทำงาน
ข่าวรอบบ้าน

กำแพงเพชร-ส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย จัดกิจกรรม จิบกาแฟ แชร์ความคิด เพื่อให้ส่วนราชการต่างๆได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ร่วมพูดคุยการทำงานเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 ที่บริเวณสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ 77 พรรษามหาราชินี ภายในศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานจัดกิจกรรม จิบกาแฟ แชร์ความคิด เพื่อให้ส่วนราชการต่างๆได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ร่วมพูดคุยการทำงาน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและอำเภอ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้าร่วมกิจกรรมในกิจกรรมครั้งนี้สำหรับการจัดกิจกรรมจิบกาแฟ แชร์ความคิด เป็นกิจกรรมที่จังหวัดกำแพงเพชร จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตลอด เพื่อให้ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ได้มีโอกาสพบปะ สนทนา ถึงการดำเนินงานต่าง ๆ ในจังหวัดกำแพงเพชร ตลอดจนการปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางพัฒนาจังหวัดในด้านต่างๆร่วมกัน โดยมุ่งหวังให้ประโยชน์จากการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เกิดผลประโยชน์แก่จังหวัด และประชาชนอย่างสูงสุด พร้อมจัดเวทีเสนาระหว่างส่วนราชการต่างๆในจังหวัดกำแพงเพชร ภายใต้มาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด 
สำหรับในวันนี้ นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานโดยเฉพาะนายอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยติดตามความเดือนร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนด้านต่างๆในขณะนี้ ทั้งนี้ในครั้งต่อไปหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงคมนาคม เป็นเจ้าภาพจัด ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ที่เรือนจำกลางกำแพงเพชร เป็นสถานที่จัดกิจกรรม

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น