กำแพงเพชร-ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมคึกคัก ในงาน แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เฉลิมพระเกียรติ
กีฬา

กำแพงเพชร-ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมคึกคัก ในงาน แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เฉลิมพระเกียรติ


เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2565 ที่ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยาน (ริมปิง) อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธาน ในพิธีเปิดงาน "แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ"


นายปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เปิดเผยว่า จากรายงาน การศึกษาโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทยพบว่ามีผู้ป่วยเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดและหัวใจทั่วโลกประมาณ 16.7 ล้านคนต่อปี ในจำนวนนี้เกิดจากโรคหลอดเลือดสมอง ประมาณ 5.5 ล้านคน ร้อยละ 80 ของผู้ป่วยโรคนี้เกิดในประเทศกำลังพัฒนาประชากรแสนคน หรือร้อยละ 2 โรคนี้ยังมีอัตราความพิการสูง ในประเทศไทยพบผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ประมาณ 1,880 ต่อ ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจะเสียชีวิตร้อยละ 5 และพิการ ร้อยละ 70 ยังมีผลทำให้ความจำเสื่อมในภายหลังอีกด้วย โรคหลอดเลือดสมอง ร้อยละ 9 สามารถป้องกันได้ ถ้าสามารถปรับพฤติกรรมเลี่ยงความเสี่ยงได้
จากรายงานข้างต้นจะเห็นว่าโรคหลอดเลือดสมองเป็นอีกโรคหนึ่ง ที่ทำลายคุณภาพชีวิตของประชากรจังหวัดกำแพงเพชร ได้ตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้ จึงได้จัดงาน"แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ" เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ที่ถูกต้อง ในการป้องกัน ดูแล และรักษาโรคหลอดเลือดสมอง การจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ อสม. และประชาชน ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมให้ความรู้โรคหลอดเลือดสมอง และกิจกรรมออกกำลังกายเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาตด้วย

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
17


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น