กำแพงเพชร-จังหวัดกำแพงเพชร เปิดงาน OTOP ภูมิภาค มีสินค้าโอทอปกว่า 300 บูท ระหว่างวันที่ 23 – 29 มิถุนายน 2565 รวม 7 วัน
ที่กิน

กำแพงเพชร-จังหวัดกำแพงเพชร เปิดงาน OTOP ภูมิภาค มีสินค้าโอทอปกว่า 300 บูท ระหว่างวันที่ 23 – 29 มิถุนายน 2565 รวม 7 วัน

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 จังหวัดกำแพงเพชร เปิดงาน OTOP ภูมิภาค โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้รับมอบหมายจากกระทรวงมหาดไทยให้รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการ จัดงาน OTOP ภูมิภาค ในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 29 มิถุนายน 2565 รวม 7 วัน ดำเนินการภายใต้แนวคิด “สุขทวีคูณ เพิ่มพูนเศรษฐกิจ ชีวิตดี Happy ทั่วภูมิภาค” มีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOPเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าทั้งสิ้น จำนวน 300 บูท
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานการใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาสินค้า OTOP เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานโครงการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ได้เรียนรู้ทักษะด้านการบริหารจัดการและการตลาด สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การจัดงาน OTOP ภูมิภาค มีเป้าหมายดำเนินการ จำนวน 5 ครั้ง ใน 4 ภูมิภาค ได้แก่ จังหวัดพังงาจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดสงขลา จังหวัดลำปาง และจังหวัดกำแพงเพชรกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วยการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 1 - 5 ดาว จำนวน กว่า 270 บูท และอาหารชวนชิม 30 บูท มีการสาธิตกระบวนการนำทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น มาพัฒนาเป็นสินค้า OTOP กิจกรรมส่งเสริมการขาย การแสดงศิลปวัฒนธรรม และการแสดงมินิคอนเสิร์ตของศิลปินดารา นักร้อง เพื่อเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนมาร่วมกันอุดหนุนสินค้า OTOP ตลอดจนประชาสัมพันธ์การจัดงาน OTOP ภูมิภาค ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น โดยคาดว่าจะมียอดจำหน่ายสินค้าไม่ต่ำกว่า 20 ล้านบาท ทำให้เกิดการหมุนเวียนของระบบการเงินที่จำหน่ายสินค้าดังกล่าว เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างอาชีพให้แก่พี่น้องประชาชนคนไทย

#ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น