กำแพงเพชร-เอกชนรวมตัวจัดแสดงมุฑิตาจิตพ่อเมืองกล้วยไข่ และหัวหน้าส่วน บรรยากาศเรียบง่าย ปลื้มผลงาน4ปี ที่ร่วมสร้างบ้านสร้างเมือง
สังคม

กำแพงเพชร-เอกชนรวมตัวจัดแสดงมุฑิตาจิตพ่อเมืองกล้วยไข่ และหัวหน้าส่วน บรรยากาศเรียบง่าย ปลื้มผลงาน4ปี ที่ร่วมสร้างบ้านสร้างเมือง


เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 ที่ห้องประชุมสมาคมชาวไร่อ้อยเขต 6 กำแพงเพชร หอการค้าจังหวัดกำแพงเพชรได้ร่วมกับองค์กรเอกชนภายในจังหวัดกำแพงเพชรจัดงาน มุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ โดยเฉพาะนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมทั้งหัวหน้าส่วนรวม 16 คน ซึ่งภายในงานมีผู้แทนหน่วยงานและแขกผู้ทีเกียรติร่วมพิธีจำนวนมาก หลังจากผู้ที่เกษียณอายุราชการเดินทางมาถึงได้มีการจัดชุดการแสดงชุด หรรษาพาเพลิน โดยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดต้อนรับบรรยากาศแบบไทยนางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าฯรายการจังหวัดกำแพงเพชรได้กล่าวแสดงมุทิตาและขอขอบคุณนายเชาวลิตร แสงอุทัยกับช่วงเวลา4 ปีในการพัฒนาจังหวัดทุกด้าน ทั้งการท่องเที่ยว ด้านสิ่งแวดล้อมที่ทำให้ปัญหา PM2.5จากการเผาอ้อยหมดลง การควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อ โควิด-19 อย่างมีประสิทธิภาพ และด้านการเกษตรที่ส่งเสริมการปลูกกล้วยไข่ ที่เป็นอัตลักษณ์ของเมืองกำแพงเพชรรวมถึงการแก้ปัญหาแหล่งน้ำของเกษตรกร และที่สำคัญการส่งเสริมกิจกรรมทางด้านกีฬาที่นายเชาวลิตรเอง มีความรักและขื่นชอบการเล่นฟุตบอลจึงทำให้มีการจัดตั้งทีมฟุตบอล สโมสรฟุตบอลรวมถึงสนามกีฬาสาธารณะเกิดขึ้นในหลายระดับ ภายในจังหวัดกำแพงเพชร ต่อจากนั้นได้เป็นการแสดงมุทิตาจิตต่อหัวหน้าสวนราชการที่เกษียณอายุและมีการแสดงพื้นบ้านเพื่อสะท้อนให้เห็น ถึงวิถีชีวิตและความสุขที่ทุกคนได้ร่วมกันสร้างขึ้นในช่วงที่ปฎิบัติหน้าที่ราชการในแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบ นายเชาวลิตร แสงอุทัย กล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมกันพัฒนาจังหวัดในทุกด้านที่เห็นผลเป็นรูปธรรมจนเห็นผลเป็นรูปธรรม ตลอดระยะเวลาสี่ปีมีทั้งปัญหาอุปสรรคและมีกำลังใจจากกระดาษแผ่นเล็กๆที่ชาวบ้านและประชาชนเขียนถึงตนเอง ส่วนทิศทางหลังเกษียณคือความทรงจำดีๆ ที่มีต่อจังหวัดกำแพงเพชรที่คงจะเป็นความผูกพันและกลับมาเยี่ยมเยียนจังหวัดกำแพงเพชรอย่างต่อเนื่อง
สำหรับหัวหน้าสวนราชการระดับจังหวัดที่เกษียณอายุราชการในปี 2565 ประกอบด้วย นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัด นายสุวิทย์สันติวงศ์ไชย ปลัดจังหวัด นายศทัต หทัยวรรณ นายอำเภอพรานกระต่าย นายวิเชียร เหล่าเขตกิจประชาสัมพันธ์จังหวัด นางอรัญญา สีหมอก พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัด นางสุภรา ชุ่มขุนทด สถิติจังหวัด น.ส.ไพรินทร์ สุขเล็กสหกรณ์จังหวัด นายธเนศ ภู่เจริญ ผอ.พัฒนาที่ดิน ดร.ศักดิ์ชัย เพชรเกมทอง ผอ.สพม.กำแพงเพชร นายสุพล จันทร์ต๊ะคาด ผอ.สพป.เขต1 นายคมกฤษณ์ คำแสน ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาขาณุวรลักษบุรี นางนภา มณีโชติ ผอ.พัฒนาราษฎรพื้นที่สูง นางพรพรรณบุสสกร ผอ.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว นายภูษิต อนันทวัฒน์ ขนส่งจังหวัด นายณัฐนันท์ทิพย์ศรีบุตร ผอ.การยางแห่งประเทศไทยกำแพงเพชรและนายธนบูรณ์ สินมานะผอ.กกต.กำแพงเพชร

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น