กำแพงเพชร-แถลงข่าวงานประเพณีนบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาด ประจำปี 2566
ข่าวรอบบ้าน

กำแพงเพชร-แถลงข่าวงานประเพณีนบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาด ประจำปี 2566


เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ลานพระยาลิไท วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร  นางกาญจนี รุจนเสรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร และนายสุเทพ นาคนาม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมการแถลงข่าวการจัดงานงานประเพณีนบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาด ประจำปี 2566 โดยผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนเข้าร่วมการแถลงข่าวในครั้งนี้อย่างคับคั่งสำหรับความเป็นมาของงานประเพณีนบพระ-เล่นเพลง ในสมัยแผ่นดินพระเจ้าลิไท หรือพระเจ้าทรงธรรม แห่งกรุงสุโขทัย เป็นสมัยที่ศาสนาพุทธเจริญรุ่งเรืองมาก มีการประกาศเผยแพร่พระพุทธศาสนาไปทั่วทุกแห่ง จากศิลาจารึกนครชุมที่พบในจังหวัดกำแพงเพชร ทำให้ทราบว่าได้มีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ จากประเทศศรีลังกา มาบรรจุไว้ในองค์เจดีย์ที่วัดพระบรมธาตุเจดีย์ยาราม ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร พร้อมทั้งได้นำต้นพระศรีมหาโพธิ์มาปลูกไว้ที่ด้านหลังองค์เจดีย์ด้วย ซึ่งยังคงปรากฏให้เห็นตราบเท่าทุกวันนี้ และเป็นประเพณีของชาวไทยในสมัยโบราณ เมื่อถึงวันเพ็ญเดือนสาม หรือวันมาฆบูชา เจ้าฟ้า เจ้าแผ่นดิน ก็จะนำผู้ครองนครเจ้าเมืองน้อยใหญ่ พร้อมทั้งเหล่าไพร่ฟ้าข้าราชบริพารและประชาชน จัดตกแต่งเป็นขบวนพยุหยาตราพากันไปนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดพระบรมธาตุนครชุม เป็นประจำเรียกสั้น ๆ ว่า พากันไป “นบพระ”และเนื่องจากการเดินทางในสมัยก่อนเป็นไปด้วยความยากลำบาก ต้องเดินทางด้วยเท้า พาหนะก็มีแต่ช้าง ม้า วัว ควาย และเกวียนเท่านั้น กว่าจะเดินทางไปถึง และนมัสการพระบรมธาตุเสร็จเรียบร้อยก็มืดค่ำ จึงจำเป็นต้องนอนค้างพักแรมกันในบริเวณวัด ต่อจากนั้นรุ่งเช้าของอีกวันจึงจะกลับ และก็เป็นธรรมดาของชาวไทยทั่วไป ซึ่งมีอารมณ์ศิลปินประจำใจเมื่อมาอยู่ร่วมกันจำนวนมาก ๆ จึงจัดให้มีการแสดงละเล่นต่าง ๆ ประกวดประชันแข่งขันกันตามขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละหมู่บ้านเรียกกันว่า “เล่นเพลง” ต่อมาวิวัฒนาการต่าง ๆ ทางด้านการปกครองและความเจริญเติบโตของบ้านเมือง ทำให้ประเพณีดังกล่าวของชาวกำแพงเพชรถูกละเลย และลืมเลือนไปในที่สุด จนถึงปี พ.ศ.2526
จังหวัดกำแพงเพชร จึงได้รื้อฟื้นให้มีการจัดงานประเพณีขึ้นมาใหม่ โดยใช้ชื่อว่า “งานประเพณีนบพระ-เล่นเพลง” เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้พบเห็น และถือเป็นแบบอย่างและปฏิบัติสืบต่อกันไปตราบนานเท่านาน สำหรับการจัดงานประเพณีนบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาด ประจำปี 2566 จังหวัดกำแพงเพชร ได้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 - 12 มีนาคม 2566 ณ วัดพระบรมธาตุ ตำบลนครชุม และบริเวณสนามหน้าเมือง หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร โดยในวันที่ 6 มีนาคม 2566 จะจัดให้มีขบวนพยุหยาตราจำลอง ในช่วงเย็นเพื่อไปนบพระที่วัดพระบรมธาตุ

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น