กำแพงเพชร-ที่ว่าการอำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ต้านภัยยาเสพติด รอบคัดเลือกระดับอำเภอคลองลาน TO BE NUMBER ONE
กีฬา

กำแพงเพชร-ที่ว่าการอำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ต้านภัยยาเสพติด รอบคัดเลือกระดับอำเภอคลองลาน TO BE NUMBER ONE


เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ภายใต้การอำนวยการของนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร โดยว่าที่ร้อยตรี บัญหาร บุญมี นายอำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ต้านภัยยาเสพติด รอบคัดเลือกระดับอำเภอคลองลาน TO BE NUMBER ONE ประจำปี พ.ศ.2564 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอคลองลาน พร้อมด้วยนายธานี สุโชดายน สมาชิกวุฒิสภา นายสำราญ ศรีแปงวงค์ อดีต สส.กำแพงเพชร นายสมพงษ์ เพชรชโน ปลัดอาวุโสอำเภอคลองลาน ส่วนราชการ ตำรวจ นายก อปท.ทั้ง 4 แห่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอคลองลาน ผู้บริหารสถานศึกษา และเยาวชนร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน


ยาเสพติด เป็นปัญหาสำคัญระดับชาติที่รัฐบาลถือเป็นนโยบายที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจัง ทั้งนี้เพราะปัญหายาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดในทุกพื้นที่ของประเทศไทยได้ทวีความรุนแรง มากขึ้น ทุกขณะ ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งด้านการเมือง และความมั่นคงของประเทศ การดำเนินงานโครงการ To benumber one ยืดวัยรุ่นและเยาวชนเป็นศูนย์กลาง บนพื้นฐานความเข้าใจธรรมชาติ พัฒนาการความต้องการ ความสนใจและพฤติกรรมเฉพาะของวัยรุ่น นำไปสู่หลักการดำเนินงานภายใต้ 3 ยุทธศาสตร์หลัก คือ

1.) การรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาายาเสพติด

2.) การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน

3.) การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งนี้การจัดการแข่งขันกีฬาดังกล่าว เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับอำเภอ ชิงถ้วยพระราชทาน ระดับจังหวัด TO BE NUMBER ONE ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด โดยทีมผู้ชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอล 7 คน จะได้รับการเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล ในระดับอำเภอ ต่อไป

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น