กำแพงเพชร-อพท.พื้นที่พิเศษ 4 จัดกิจกรรมศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน CBT จังหวัดกำแพงเพชร ณ ชุมชนบ้านมุงเหนือ อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ค้างคืนกับค้างคาว
เที่ยว

กำแพงเพชร-อพท.พื้นที่พิเศษ 4 จัดกิจกรรมศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน CBT จังหวัดกำแพงเพชร ณ ชุมชนบ้านมุงเหนือ อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ค้างคืนกับค้างคาว


วันที่ 2 - 3 กันยายน 2563 สำนักงานพื้นที่พิเศษ 4 (อพท.4) ภายใต้ดร.ประครอง สายจันทร์ ผู้จัดการอพท.4 มอบหมาย ทีม CBT จัดกิจกรรมศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดกำแพงเพชร ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนต้นแบบ ระหว่างวันที่ 2 - 3 กันยายน 2563 ณ ชุมชนบ้านมุงเหนือ อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลกซึ่งมีโปรแกรมศึกษาดูงานดังนี้


วันที่ 2 กันยายน 2563

วัดบ้านมุง สักการะหลวงพ่อบุญมีเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิต ,ถ้ำนางสิบสอง รับฟังเรื่องราวตำนานพระรถเมรี,กิจกรรมตำข้าวแดกงา ซึ่งเป็นจุดเรียนรู้ขั้นตอนการทำข้าวแดกงา ,ชมทัศนียภาพขุนเขานครป่าหินตลอดเส้นทาง,บ้านไร่ภูตะวัน เต็มไปด้วยสวนดอกไม้และภูเขาล้อมรอบ,เขาน้อย 360 องศา ซึ่งเป็นจุดเช็คอินที่ได้รับความนิยม,รับประทานอาหารค่ำโดยชุมชนบ้านมุงเหนือ ด้วยอาหารท้องถิ่น เช่น ห่อหมกตาว น้ำพริกค้างคาว ,กิจกรรมค้างคาวต้อนรับอันแสนอบอุ่น มีการแสดงร้อง รำ ทำเพลงจากชมรมผู้สูงอายุทำให้เกิดความสนุกสนานแก่นักท่องเที่ยว,เข้าที่พักโฮมสเตย์ของชุมชนบ้านมุง

วันที่ 3 กันยายน 2563

ทำบุญใส่บาตร สัมผัสวิถีชุมชนคนพื้นถิ่น,แคมป์หมาบ้าใจดี ชมบรรยายกาศทิวทัศน์ ภูเขาล้อมรอม,กิจกรรมทำผ้ามัดย้อมลายเดียวในโลก ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้นักท่องเที่ยวได้ลงมือทำเองและนำกลับไปเป็นของที่ระลึก,กิจกรรมทำไม้นวดเพื่อสุขภาพ เป็นการเรียนรู้กิจกรรมไม้นวดน้อง สามารถนวดได้ด้วยตนเอง การจัดกิจกรรมในครั้งนี้อพท.4 หวังว่าชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดกำแพงเพชรจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการศึกษาดูงานที่ชุมชนบ้านมุงเหนือ ซึ่งเป็นชุมชนท่องเที่ยวที่มีความเข้มแข็งในการจัดการบริหารกลุ่ม ไปปรับใช้และพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวของตนเองต่อไป


ทั้งนี้ขอขอบคุณ ชุมชนบ้านมุงเหนือที่ให้การต้อนรับและดูแลเป็นอย่างดี และชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดกำแพงเพชรที่เข้าร่วมในกิจกรรมนี้ นำโดย นางสาวไพลิน พุ่มจันทร์ นางสาวชรินทร์ทิพย์ อ่อนสุววณ นางชวมล แพจุ้ย จนท.อพท.4 นางสาวจุฑามาศ บุญค้ำ และนางสาวสิรินาถ อยู่แย้ม เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น