กำแพงเพชร-สำนักงานพื้นที่พิเศษ 4 (อพท.4) ร่วมกับสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมฟื้นฟูกระตุ้นเศรษฐกิจแหล่งท่องเที่ยวในเส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร
เที่ยว

กำแพงเพชร-สำนักงานพื้นที่พิเศษ 4 (อพท.4) ร่วมกับสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมฟื้นฟูกระตุ้นเศรษฐกิจแหล่งท่องเที่ยวในเส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร


เมื่อวันที่ 27-28 สิงหาคม 2563 สำนักงานพื้นที่พิเศษ 4 (อพท.4) ภายใต้ ดร.ประครอง สายจันทร์ ผู้จัดการ อพท.4 ได้มอบหมายให้ทีม CBT ร่วมกับสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมฟื้นฟูกระตุ้นเศรษฐกิจแหล่งท่องเที่ยวในเส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)ในระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2563 ณ จังหวัดกำแพงเพชรวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดCOVID 19 เผยแพร่และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมท่องเที่ยว และเพิ่มรายได้ให้ชุมชน ซึ่งมีโปรแกรมการท่องเที่ยวดังนี้

ในวันที่ 27 สิงหาคม 2563

1 วัดบาง ไหว้พระขอพรหลวงพ่อเพชร และทำกิจกรรมพิมพ์พระพิมพ์ใจ อำเภอเมืองกำแพงเพชร

2 วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม อำเภอบึงสามัคคี

3 สวนป่าเพิ่มพูนทรัพย์ชมสวนดอกกระเจียว อำเภอบึงสามัคคี

4 กลุ่มทอผ้าบ้านเขาพริกไทย อำเภอขาณุวรลักษบุรี

ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563

1 เดินชมวิถีชีวิตในหมู่บ้านกระเหรี่ยงน้ำตก อำเภอคลองลาน

2 แก่งตาลิ ชมธารน้ำและธรรมชาติโดยรอบ อำเภอคลองลาน

3 กลุ่มคนรักเห็ด ชมวิธการเก็บเห็ดและชมผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากเห็ด อำเภอเมืองกำแพงเพชร
กิจกรรมในครั้งนี้คาดหวังว่าจะเกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนจากการจัดกิจกรรมนี้ และเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ให้เป็นที่รู้จักสู่สาธารณะ นำโดยนางสาวไพลิน พุ่มจันทร์ นางสาวชรินทร์ทิพย์ อ่อนสุวรรณ จนท.อพท.4 และนางสาวสิรินาถ อยู่แย้ม เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น