กำแพงเพชร-รถตู้ทิ้งต่างด้าวไว้กลางทางที่กำแพงเจ้าหน้าที่รีบตรวจคัดกรอง ประชุมหารือด่วน จะกัก หรือ ผลักดันออก
ข่าวรอบบ้าน

กำแพงเพชร-รถตู้ทิ้งต่างด้าวไว้กลางทางที่กำแพงเจ้าหน้าที่รีบตรวจคัดกรอง ประชุมหารือด่วน จะกัก หรือ ผลักดันออก

vsportkamphaengเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรเมืองกำแพงเพชร เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง กองกำลังรักษาความสงบภายในจังหวัดกำแพงเพชร เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งตรวจสอบหลังได้รับแจ้งจาก สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร ว่าพบแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาร์ จำนวน 20 คน ถูกรถตู้โดยสารเช่าเหมาปลายทาง อ.แม่สอด จังหวัดตาก มาปล่อยทิ้งไว้บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 9 คน และบริเวณสถานีให้บริการปั้มน้ำมันบางจาก จำนวน 11 คน
จึงได้นำแรงงานต่างด้าวทั้งหมด มาคัดกรองและตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดกำแพงเพชร หากพบว่ามีไข้จะนำส่งโรงพยาบาลกำแพงเพชรทันที ในเบื้องต้น จากการสอบถาม แรงงานต่างด้าวรายหนึ่ง พอจะพูดภาษาไทยได้บ้าง เปิดเผยว่า แรงงานทั้งหมดได้เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาคร และกรุงเทพมหานคร เดินทางออกมากลางคืน เมื่อมาถึงจังหวัดกำแพงเพชร คนขับรถตู้ได้ส่งให้แรงงานต่างด้าวลงรถทั้งหมด พร้อมสัมภาระไม่ไปส่งที่ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จุดหมายปลายทาง เนื่องจากจังหวัดตาก โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ตามมติที่ประชุม จึงกำหนดระงับการเดินทางรถโดยสารประจำทาง หมวด 1 หมวด 4 จังหวัดตาก หมวด 2 หมวด 3 และรถโดยสารไม่ประจำทาง รวมถึงรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน ที่เคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว เข้ามาในพื้นที่จังหวัดตาก และห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวหรือชนกลุ่มน้อยออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมระดับอำเภอ ทุกอำเภอในจังหวัดตาก
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้นำตัวแรงงานทั้งหมด 20 คน ถูกกฏหมายไปที่สำนักงานเทศบาลตำบลนครชุม เพื่อที่บันทึกประวัติอย่างละเอียด และหารือว่าจะผลักดันออก หรือต้องกักตัว ตามมาตรการเร่งด่วน ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร

ข่าว-ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4
8
9
10
12
15
16
17

ภาพประกอบ

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น