กำแพงเพชรข่าวกีฬา- กิจกรรมรวมพลคนรักวิ่ง รักษ์โลก ครั้งที่ 2 (มีคลิป)
กีฬา

กำแพงเพชรข่าวกีฬา- กิจกรรมรวมพลคนรักวิ่ง รักษ์โลก ครั้งที่ 2 (มีคลิป)

vsportkamphaeng เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 เวลา 05.00 น.ที่อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร นายทวีศักดิ์ ครุฑมาศ ประธานชมรมเดิน วิ่งชากังราว เป็นประธานเปิด กิจกรรมรวมพลคนรักวิ่ง รักษ์โลก ครั้งที่ 2 จัดโดยชมรมเดิน วิ่งชากังราว ซึ่งการวิ่งจะแบ่งออกเป็น 2 ระยะทาง คือ ระยะทาง 5 กิโลเมตร ระยะทาง 10.50 กิโลเมตร โดยมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ จำนวน 300 คน


โดยคณะกรรมการจัดการแข่งขันได้กำหนดเส้นทางการวิ่งในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร และบริเวณกำแพงเมืองเก่า ซึ่งมีบรรยากาศที่ดี ทัศนียภาพที่สวยงาม โดยนักวิ่งจะได้สัมผัสโบราณสถานต่างๆ และเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ตลอดเส้นทางการวิ่ง รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของจังหวัดกำแพงเพชรอีกด้วยกิจกรรมรวมพลคนรักวิ่ง รักษ์โลก ครั้งที่ 2 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศ ลด ละ เลิก ใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร และรณรงค์ให้ประชาชน ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก เพื่อลดโลกร้อน ลดปริมาณขยะ และเพื่อสุขภาพที่ดี รวมถึงรณรงค์เชิญชวนให้วัสดุหรือภาชนะที่ทำจากธรรมชาติหรือผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยต่อสุขภาพและย่อยสลายได้ และเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนประชาชนทั่วไปได้ออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพห่างไกลจากสิ่งอบายมุขและยาเสพติดทั้งปวง

 // ข่าว วิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ภาพประกอบ

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น