กำแพงเพชร-อำเภอพรานกระต่าย ประกอบพิธีบวงสรวงรอยพระพุทธบาทเขานางทอง ที่โบราณสถานเขานางทอง (มีคลิป)
วัฒนธรรม

กำแพงเพชร-อำเภอพรานกระต่าย ประกอบพิธีบวงสรวงรอยพระพุทธบาทเขานางทอง ที่โบราณสถานเขานางทอง (มีคลิป)


เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2563 ที่โบราณสถานเขานางทอง หมู่ที่ 17 บ้านเขานางทอง ตำบลเขาคีริส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร นายเทวัญ หุตะเสวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีบวงสรวงรอยพระพุทธบาทจำลองเขานางทอง โดยมี นายธีรศักดิ์ ลิขิต นายอำเภอพรานกระต่าย พร้อมด้วย นายเพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชร เขต 2 พ.ต.อ.กำลาภ โตทองสุข ผู้กำกับการสถานีภูธรพรานกระต่าย นายวรเทพ ศุภกิจเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลเขาคีริส นายสันติ อภัยราช อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวัฒนธรรม จ.กำแพงเพชร คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเขาคีริส และประชาชนในพื้นที่อำเภอพรานกระต่าย เข้าร่วมพิธีบวงสรวงรอยพระพุทธบาทจำลองอย่างพร้อมเพรียงกัน


สำหรับโบราณสถานเขานางทองนั้น เป็นเมืองโบราณที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาจากศิลาจารึกหลักที่ 3 (จารึกนครชุม) ในสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไท) ได้ประดิษฐานพระพุทธบาทที่จำลองมาจากสุมนกูฏประเทศศรีลังกาไว้บนยอดเขานางทอง ปัจจุบันเก็บรักษาและจัดแสดงที่ห้องศิลปะสุโขทัย อาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร ทั้งนี้ สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ได้ถ่ายโอนภารกิจการดูแลบำรุงรักษาโบราณสถานเขานางทองให้แก่ เทศบาลตำบลเขาคีริส ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2560 เป็นต้นมา และปัจจุบันได้รับอนุญาตจากกรมศิลปากร ให้สามารถจำลองรอยพระพุทธบาทเขานางทอง ณ โบราณสถานเขานางทองแห่งนี้ได้ ซึ่งเป็นแหล่งประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวที่มีคุณค่าของอำเภอพรานกระต่าย สืบเนื่องกันมาหลายยุคสมัย และในการจำลองรอยพระพุทธบาทเขานางทองจะทำให้ชาวอำเภอพรานกระต่าย ได้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่เป็นสักการะบูชาและยึดเหนี่ยวจิตใจกลับคืนมาเหมือนในอดีต และจะทำให้มีนักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชนเข้ามาเยี่ยมชม และนมัสการรอยพระพุทธบาทเขานางทองมากขึ้น
ปัจจุบันรอยพระพุทธบาทจำลอง เพื่อจัดสร้างแทนรอยพระพุทธบาทเขานางทองเดิม อยู่ในระหว่างการดำเนินการ หากดำเนินการแล้วเสร็จจะนำมาประดิษฐ์ ณ โบราณสถานเขานางทอง เพื่อให้นักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชนเข้ามาเยี่ยมชม และนมัสการ ต่อไป

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16
17

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น