กำแพงเพชร-จังหวัดจังหวัดกำแพงเพชร จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
ข่าวรอบบ้าน

กำแพงเพชร-จังหวัดจังหวัดกำแพงเพชร จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา


เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2566 ที่บริเวณลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตรอุทยาน ริมปิง ภายใต้ความร่วมมือของจังหวัดจังหวัดกำแพงเพชร หน่วยงานกรมประมงจังหวัดกำแพงเพชร และเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา วันที่ 8 มกราคม 2566 โดยมีนายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีพร้อมนำหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงานในจังหวัดกำแพงเพชรและประชาชนปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แม่น้ำปิง
ทั้งนี้ เพื่อเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล เป็นการหลอมรวมจิตใจของประชาชนชาวไทย เป็นการแสดงความจงรักภักดี เชิดชูสถาบัน ในส่วนของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถนิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้มอบหมายให้นายวสันต์ ปิ่นมณี รองปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร นำหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานในสังกัดฯเข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำอย่างพร้อมเพรียง

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
17


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น