You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

กำแพงเพชร-สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมการประกวดนางสาว Otop ในดวงใจ ภายใต้โครงการพัฒนาช่องทางการตลาดท่องเที่ยวเชิงรุก กิจกรรมหลักจัดแสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้าชุมชนและผลิตภัณฑ์ OTOP กำแพงเพชร
ข่าวรอบบ้าน

กำแพงเพชร-สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมการประกวดนางสาว Otop ในดวงใจ ภายใต้โครงการพัฒนาช่องทางการตลาดท่องเที่ยวเชิงรุก กิจกรรมหลักจัดแสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้าชุมชนและผลิตภัณฑ์ OTOP กำแพงเพชร


เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. ที่ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลท์สไตล์กำแพงเพชร สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับศูนย์การค้าโรบินสันฯ กำแพงเพชร จัดกิจกรรมการประกวด นางสาว OTOP ในดวงใจ ภายใต้การดำเนินโครงการพัฒนาช่องทางการตลาดท่องเที่ยวเชิงรุก กิจกรรมหลักจัดแสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้าชุมชนและผลิตภัณฑ์ OTOP กำแพงเพชร ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 1กรกฎาคม 2567 โดยมีนางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานมอบรางวัลให้กับนางสาวมนกานดา ภักดิ์ดีดำรงค์ ผู้เข้าประกวด หมายเลข 6 ที่สามารถคว้ารางวัล นางสาว OTOP ในดวงใจ เป็นอันดับ 1 และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ผู้เข้าประกวด หมายเลข 2 ด.ญ.วรัญญา นิติธนสมบัติ และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ผู้เข้าประกวดหมายเลข 3 ด.ญ.เพชรธิดา แพงมี


ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว พร้อมกับมุ่งพัฒนาธุรกิจด้านการท่องเที่ยวให้มีมูลค่าสูงเพิ่มมากขึ้น และใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสร้างสรรค์คุณค่าทางเศรษฐกิจให้สอดรับกับแนวโน้มของตลาดยุคใหม่ ที่เอื้อต่อผลิตภัณฑ์ชุมชน และเพื่อกระจายโอกาสในการสร้างรายได้ไปสู่ชุมชนอย่างทั่วถึงและยั่งยืนสืบไป

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย 

4


8

12คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น