กำแพงเพชร-กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกำแพงเพชร ฝึกทดสอบสมรรถนะร่างกาย พร้อมปฎิบัติหน้าที่ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชน
ข่าวรอบบ้าน

กำแพงเพชร-กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกำแพงเพชร ฝึกทดสอบสมรรถนะร่างกาย พร้อมปฎิบัติหน้าที่ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชน


เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 06.00 น. นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการฝึกทดสอบสมรรถนะร่างกายของกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกำแพงเพชรประจำปี 2566 ในการ จัดฝึกทดสอบสมรรถภาพครั้งนี้เป็นการจัดขึ้นเพื่อทบทวนทดสอบร่างกายของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนทั้ง 11 อำเภอให้มีความแข็งแรงและพร้อมปฎิบัติหน้าที่ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนของจังหวัดกำแพงเพชร


ซึ่งในหนึ่งปีจะมีการทดสอบ สมรรถภาพร่างกายจำนวน 2 ครั้งเพื่อเตรียมความพร้อมของร่างกาย การทดสอบร่างกายในครั้งนี้ประกอบด้วยจำนวนสามฐานได้แก่ 1. การวิ่งในระยะ 2 กิโลเมตรตามเวลาที่กำหนดในห้วงแต่ละอายุ 2. การดันพื้นตามเกณฑ์อายุและเวลาที่กำหนด 3. การซิทอัพตามเกณฑ์อายุและเวลาที่กำหนด โดยมีเจ้าหน้าที่ทหารจาก กอ.รมน.จังหวัดกำแพงเพชร เป็นผู้ทำการฝึก ให้กับ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกำแพงเพชร

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
17คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น