กำแพงเพชรข่าวกีฬา-การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อคัดเลือกตัวแทนลงแข่งขันระดับภาค (มีคลิป)
กีฬา

กำแพงเพชรข่าวกีฬา-การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อคัดเลือกตัวแทนลงแข่งขันระดับภาค (มีคลิป)

vsportkamphaeng ที่สนามกีฬาวอลเล่ย์บอลชายหาดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร การกีฬาแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อคัดเลือกหาตัวแทนที่ชนะเลิศในกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด จำนวนสองรุ่น คือรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี จำนวน 4 ทีม แบ่งเป็น ทีมชายสองทีม ทีมหญิงสองทีม และรุ่นยุวชนอายุไม่เกิน 16 ปี ชาย-หญิง อย่างละหนึ่งทีม เพื่อเป็นตัวแทนของจังหวัดกำแพงเพชรเข้าไปทำการแข่งขันในระดับภาคต่อไป


โดยการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ได้ดำเนินนโยบายพัฒนากีฬานักกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร ให้พัฒนาสู่ความเป็นเลิศในทุกระดับ เพื่อเสริมสร้างความสามารถการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น ให้สอดรับกับแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ การจัดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้กำหนดจัดการแข่งขัน จำนวน 16 ชนิดกีฬา ซึ่งดำเนินการแข่งขันระหว่างวันที่ 26 มกราคม ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อหาผู้ชนะเลิศที่มีศักยภาพทางด้านกีฬา ด้านต่างๆพร้อมยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดกำแพงเพชร และเป็นการมุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้และพัฒนาการในด้านการกีฬาให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพและหลังจากทำการแข่งขันแล้วเสร็จ ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศทั้งหมดทุกรายการ จะต้องเก็บตัวซ้อมเพื่อเตรียมตัวทำการแข่งขันในระดับภาค และเข้าสู่ระดับประเทศต่อไป 

 /// ข่าว วิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร 

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4
7
8
9
10

12
13
14
15
16
17

ภาพประกอบ

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น