นักกีฬาวู้ดบอล เยาวชนทีมชาติไทย
เวทีเด็กเก่ง

นักกีฬาวู้ดบอล เยาวชนทีมชาติไทย

นายพงศ์ศิริ ร่มโพธิ์ นักกีฬาวู้ดบอล เยาวชนทีมชาติไทย จังหวัดกำแพงเพชร


vsportkamphaeng นายพงศ์ศิริ ร่มโพธิ์ อายุ 18 ปี ชื่อเล่น โด่ง เกิดเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2543 ณ บ้านเลขที่ 1/2 ซ.6 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร จบประถมศึกษา ณ โรงเรียนเทศบาล 1 จบมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนวัชรวิทยา และปัจจุบันศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายอยู่ที่โรงเรียนวัชรวิทยา และเริ่มสนใจในการเล่นกีฬาวู้ดบอล ตั้งแต่ อยู่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัชรวิทยา โดยมีอาจารย์ พิศาล คชฤทธิ์ เป็นผู้ฝึกสอน และได้ส่งเข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่างๆจนได้รับรางวัลมากมาย


ผลงานการแข่งขัน ระดับภาค

ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่ง รอบคัดเลือก ภาค 5 ครั้งที่ 33 กว๊านพะเยาเกมส์

ชนะเลิศการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ รอบคัดเลือกตัวแทนเขต 6 ครั้งที่ 38

รองเลิศการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 45 สุโขทัยเกมส์ผลงานการแข่งขัน ระดับชาติ

ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 ชุมพร-ระนองเกมส์

รองชนะเลิศการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ย่าโมเกมส์

รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 สงขลาเกมส์


ผลงาน นานาชาติ

รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท Fairway doubles men รายการ word cup woodball championship 2018

สนับสนุนข่าวโดย


ภาพประกอบ

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น