You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

นักกีฬาวู้ดบอล เยาวชนทีมชาติไทย
เวทีเด็กเก่ง

นักกีฬาวู้ดบอล เยาวชนทีมชาติไทย

นายพงศ์ศิริ ร่มโพธิ์ นักกีฬาวู้ดบอล เยาวชนทีมชาติไทย จังหวัดกำแพงเพชร


vsportkamphaeng นายพงศ์ศิริ ร่มโพธิ์ อายุ 18 ปี ชื่อเล่น โด่ง เกิดเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2543 ณ บ้านเลขที่ 1/2 ซ.6 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร จบประถมศึกษา ณ โรงเรียนเทศบาล 1 จบมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนวัชรวิทยา และปัจจุบันศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายอยู่ที่โรงเรียนวัชรวิทยา และเริ่มสนใจในการเล่นกีฬาวู้ดบอล ตั้งแต่ อยู่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัชรวิทยา โดยมีอาจารย์ พิศาล คชฤทธิ์ เป็นผู้ฝึกสอน และได้ส่งเข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่างๆจนได้รับรางวัลมากมาย


ผลงานการแข่งขัน ระดับภาค

ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่ง รอบคัดเลือก ภาค 5 ครั้งที่ 33 กว๊านพะเยาเกมส์

ชนะเลิศการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ รอบคัดเลือกตัวแทนเขต 6 ครั้งที่ 38

รองเลิศการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 45 สุโขทัยเกมส์ผลงานการแข่งขัน ระดับชาติ

ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 ชุมพร-ระนองเกมส์

รองชนะเลิศการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ย่าโมเกมส์

รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 สงขลาเกมส์


ผลงาน นานาชาติ

รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท Fairway doubles men รายการ word cup woodball championship 2018

สนับสนุนข่าวโดย


ภาพประกอบ

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น