You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

นายกวิน นวนทัด นักฟุตบอลอาชีพ
เวทีเด็กเก่ง

นายกวิน นวนทัด นักฟุตบอลอาชีพ

นายกวิน นวนทัด นักฟุตบอลอาชีพเกิดวันที่ 5 ตุลาคม 2540 อายุ 21 ปี อยู่บ้านเลขที่ 52 ม.2 ต.สักงาม อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร จบอนุบาลและประถมศึกษาจาก โรงเรียนบ้านเพชรนิยม จบมัธยมจากโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ปัจจุบันกำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ที่ชอบเล่นบอลเพราะชอบเล่นชอบดูมาตั้งแต่เด็กๆ เห็นมีการแข่งขันตามหมู่บ้านเลยตั้งเป้าหมายว่าจะต้องเล่นอยู่ในระดับที่สูงกว่านี้ให้ได้ โดยมี Ronaldinho เป็นแบบอย่างในตอนเด็ก เพราะการเล่นบอลเหมือนการโชว์ศิลปะในสนามก็เลยอย่างเล่นให้คล้ายกับเขา แต่จะเล่นแบบของตัว เพราะอยากแบ่งเบาภาระพ่อแม่ และอยากทำชื่อเสียงในระดับประเทศ

ผลการแข่งขัน ในปี 2553 ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกีฬาไพรมินิสเตอร์ระดับภาคเหนือ ณ จ.เพชรบูรณ์ พ.ศ. 2554 ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกีฬาองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาค ณ จ.กำแพงเพชร ได้รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 2 การแข่งขันกีฬา ไพรมินิสเตอร์ระดับภาคเหนือ ณ จ.สุโขทัย พ.ศ.2555 ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ จ.อุตรดิษต์ 2556 ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกีฬาไพรมินิสเตอร์ระดับภาคเหนือ ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคเหนือ ณ จังหวัด สุโขทัยพ.ศ. 2557 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกีฬาไพรมินิสเตอร์ระดับภาคเหนือ+รางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำรายการ ณ จ.นครสวรรค์ ชนะเลิศอับดับ 1 การแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคเหนือ ณ จ. เชียงใหม่ ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับประเทศ ณ จ. กาญจนบุรี พ.ศ. 2558 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคเหนือ ณ จ.แพร่ ปัจจุบันได้เป็นนักกีฬาฟุตบอลอาชีพให้กับสโมสรกำแพงเพชรเอฟซี
ภาพประกอบ

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น