กำแพงเพชรข่าวกีฬา - เปิดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค(มีคลิป)
กีฬา

กำแพงเพชรข่าวกีฬา - เปิดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค(มีคลิป)

vsportkamphaengเมื่อเวลา 10.00 น. นายเทวัญ หุตะเสวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2562 โดยมีนายชอบ สร้อยจิตต์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวรายงาน ร่วมด้วยพ.ต.อ.ชลิต วิริยะไกร รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังกำแพงเพชร ,นายนเรศ เตียบฉายพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดกำแพงเพชร, นายชรินทร์ ไชยะ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร , ส.อ.นครไทย ยวนแห่ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ,นายปริญญา เหล่าวชิรวงค์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีเปิดกันอย่างพร้อมเพรียง

ซึ่งการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 16 – 30 สิงหาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาและเยาวชนตื่นตัวและให้ความสนใจเล่นกีฬามากยิ่งขึ้น และให้นักเรียน นักศึกษา ได้ทราบถึงประโยชน์และเห็นคุณค่าของการกีฬาและสามารถนำความรู้ไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจน การเสริมสร้างให้นักเรียนมีใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ และมีทัศนคติที่ดีต่อการกีฬา พร้อมกับ ยกระดับและพัฒนามาตรฐานทักษะกีฬาของนักเรียน นักศึกษา ให้สูงขึ้นและพัฒนาไปสู่การเป็นตัวแทนของชาติในอนาคตต่อไป

โดยกำหนดประเภทการแข่งขันออกเป็น 8 ชนิดกีฬาประกอบด้วย กรีฑา บาสเกตบอล วอลเลย์บอลในร่ม ฟุตบอล ฟุตซอล เซปักตะกร้อ และอีก 2 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย เปตอง และ วอลเลย์บอลชายหาด ได้รับการสนับสนุนดำเนินการจัดการแข่งขันจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 5 รุ่น ได้แก่รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี 12 ปี 14 ปี 16 ปี และ 18 ปี (รุ่นอายุ 18 ปีจะเป็นตัวแทนจังหวัดกำแพงเพชรในการเข้าร่วมการแข่งขันในระดับเขตต่อไป กำหนดประเภทการแข่งขันออกเป็น 8 ชนิดกีฬาประกอบด้วย กรีฑา บาสเกตบอล วอลเลย์บอลในร่ม ฟุตบอล ฟุตซอล เซปักตะกร้อ และอีก 2 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย เปตอง และ วอลเลย์บอลชายหาด ได้รับการสนับสนุนดำเนินการจัดการแข่งขันจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 5 รุ่น ได้แก่รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี 12 ปี 14 ปี 16 ปี และ 18 ปี (รุ่นอายุ 18 ปีจะเป็นตัวแทนจังหวัดกำแพงเพชรในการเข้าร่วมการแข่งขันในระดับเขตต่อไป)

สำหรับการดำเนินการจัดการแข่งขันฯ ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน สถานศึกษาต่างๆในพื้นที่ ส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลกำแพงเพชร สถานีตำรวจภูธรเมืองกำแพงเพชร สถานีตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพาณิชยการและเทคโนโลยี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

 

// ข่าว วิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

 

 

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ภาพประกอบ

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น