กำแพงเพชร-จังหวัดกำแพงเพชรจัดพิธีทำบุญตักบาตร (ข้าวสุก) เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2564
ข่าวรอบบ้าน

กำแพงเพชร-จังหวัดกำแพงเพชรจัดพิธีทำบุญตักบาตร (ข้าวสุก) เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2564


เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 07.30 น. ที่ศาลากรเปรียณวัดพระบรมธาตุนครชุม ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร (ข้าวสุก) เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2564 มี พระราชวชิรเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุนครชุม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมีนางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นางนวลจันทร์ แสงอุทัย ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกำแพงเพชร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมคณะ และหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดกำแพงเพชร พาบุตรหลาน และครอบครัวร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรในวันนี้ เป็นจำนวนมากสำหรับวันมาฆบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นพร้อมกัน 4 ประการ คือ ตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 พระสงฆ์ จำนวน 1,250 รูปมาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย พระสงฆ์ทั้งหมดล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ ผู้ได้อภิญญา 6 และได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้า ดังนั้น วันมาฆบูชา เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วันจาตุรงคสันนิบาต หมายความว่าการประชุมด้วยองค์ 4 และถือว่าเป็นวันพระธรรมทางพระพุทธศาสนา
ซึ่งในวันสำคัญทางพุทธศาสนาเช่นนี้ พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ นิยมออกมาทำบุญตักบาตร ฟังธรรม เวียนเทียน เพื่อทำจิตใจให้บริสุทธิ์ ละเว้นจากการทำบาป

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น