You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

กำแพงเพชร-ชมรมยิงปืนกำแพงเพชร Kamphaengphet Shooting Club (K.S.C) จัดกิจกรรมส่งความสุข สร้างรอยยิ้ม ให้กับเด็กพิเศษ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร
สังคม

กำแพงเพชร-ชมรมยิงปืนกำแพงเพชร Kamphaengphet Shooting Club (K.S.C) จัดกิจกรรมส่งความสุข สร้างรอยยิ้ม ให้กับเด็กพิเศษ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร


เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร นายนิพนธ์ ช้อนแก้ว ประธานชมรมยิงปืนกำแพงเพชร Kamphaengphet Shooting Club (K.S.C) พร้อมด้วยสมาชิกชมรมฯ ได้จัดกิจกรรมส่งความสุข สร้างรอยยิ้ม ให้กับเด็กพิเศษ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร โดยศูนย์แห่งนี้มีเด็กที่อยู่ในความดูแล ซึ่งเป็นเด็กพิการ จำนวน 314 คน โดยมีนายสรายุทธ์ เพ็งวัน รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะครูและบุคลากร พร้อมด้วยนักเรียนให้การต้อนรับ
ซึ่งทางศูนย์ฯมีบทบาทหน้าที่ คือ ฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ สนับสนุนการศึกษา ช่วยเหลือเด็กพิการ และประสานการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ ซึ่งในวันนี้ทางชมรมยิงปืนกำแพงเพชร Kamphaengphet Shooting Club (K.S.C) ได้นำรายได้ที่เหลือจากหักค่าใช้จ่าย กิจกรรมฝึกอบรมปืนสั้นขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 14 ปี ส่งมอบความสุขให้แก่น้องๆคนพิเศษ สนับสนุนอาหารเสริมเด็กนักเรียน จำนวน 50 ชุด พร้อมทั้งมอบขนมมิสเตอร์โดนัท ของเล่น ของใช้ในชีวิตประจำวัน มอบให้กับทางศูนย์บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น เด็กๆต่างได้รับความสุขอย่างทั่วถึงต่อมาทางชมรมยิงปืนกำแพงเพชร ได้นำของใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ข้าวสาร อาหาร ยารักษาโรค ไปช่วยเหลือผู้ไร้ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม อีก 4 ราย ในเขตอำเภอเมืองกำแพงเพชร ประกอบด้วย นายอำนาจ เนียมขำ อายุ 81 ปี นายศักดิ์ชัย ศักดิ์เพชร อายุ 41 ปี นางแก้ว ใจแสน อายุ 82 ปี และนางสมใจ ปราสาทแก้ว อายุ 66 ปี

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
17


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น