กำแพงเพชร-ระเบิดความมันกับการแข่งขันฟุตบอลหน่วยงานจังหวัดกำแพงเพชร ปี 2566 เริ่มทุกวันอาทิตย์
กีฬา

กำแพงเพชร-ระเบิดความมันกับการแข่งขันฟุตบอลหน่วยงานจังหวัดกำแพงเพชร ปี 2566 เริ่มทุกวันอาทิตย์


เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2566 ที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ชมรมฟุตบอลบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกับหน่วยงานภายในจังหวัดกำแพงเพชร จัดการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2566 โดยมีรองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรประธานในพิธีเปิด ร่วมด้วย นายกมล สิมเมือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เขต 8 ,รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปัญญา ผู้ฝึกสอนทีมฟุตซอลหญิงทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรพันธ์ หวาจ้อย ประธานชมรมฟุตบอลบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ฝ่ายจัดการแข่งขันกล่าวว่า การแข่งขันกีฬาฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานจังหวัดกำแพงเพชรในครั้งนี้จะทำการแข่งขันทุกวันอาทิตย์ ระหว่างวันที่ 5 มีนาคม ถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2566 โดยมีมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่และบุคลากรของหน่วยงานรัฐและเอกชนภายในจังหวัดกำแพงเพชร ได้ออกกำลังกาย และเสริมสร้างสุขภาพ หันมาดูแล เอาใจใส่สุขภาพของตนเอง โดยใช้เวลาว่างจากการทำงาน มาเล่นกีฬาฟุตบอล เพื่อสร้างสัมพันธ์ระหว่างกันและกันโดยใช้กีฬาฟุตบอลเป็นสื่อ และพัฒนาร่างกาย จิตใจ ให้รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจนักกีฬา


โดยมีหน่วยงานที่ร่วมแข่งขันทั้งหมด 11 หน่วยงาน คือ 1. ทีมชมรมฟุตบอลบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 2. ทีมกำแพงเพชรไพโรจน์โฮมโปร 3.ทีมทิพย์ทรายทอง 4. ทีมบุคลากรทางการศึกษากำแพงเพชร 5. ทีมเทศบาลเมืองกำแพงเพชร+ท้องถิ่นเมือง 6. ทีมครูกำแพงเพชร 7. ทีม VIP สพป.กำแพงเพชร 8. ทีม AJK Football Club 9. ทีมชมรมขอบสนามขาณุ 10.ทีมชากังราวซีเนียร์ 11. ทีมไทรงามยูไนเต็ด

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
17


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น