กำแพงเพชร-กลุ่มสตรีจังหวัดกำแพงเพชร มอบอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ และน้ำดื่ม ให้กับโรงพยาบาลไทรงาม
สังคม

กำแพงเพชร-กลุ่มสตรีจังหวัดกำแพงเพชร มอบอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ และน้ำดื่ม ให้กับโรงพยาบาลไทรงามเมื่อวันอังคารที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น.นายแพทย์วีระศักดิ์ ดำรงพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลไทรงาม นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ และนายวิโรจน์ แสนเพชร นายกเทศบาลตำบลไทรงาม รับมอบอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ และน้ำดื่ม จากกลุ่มสตรีจังหวัดกำแพงเพชร โดยคุณเตือนใจ นัยเกตุ,คุณวิจิตรา ขำสกุล, คุณเตือนใจ ศรีมุก, คุณสมคิด เรือนศิลป์, และคุณอัมพิกา เล้าเจริญ เป็นตัวแทนกลุ่มสตรีจังหวัดกำแพงเพชร เป็นผู้มอบอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ และน้ำดื่ม เพื่อบริจาคช่วยเหลือภัยโควิด-19 ให้กับโรงพยาบาลไทรงาม ในจังหวัดกำแพงเพชร เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท


ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น