กำแพงเพชร-จังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่พบประชาชน ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
สังคม

กำแพงเพชร-จังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่พบประชาชน ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน


เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. ที่ วัดนิคมธรรมาราม หมู่ 7 ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในการเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่พบประชาชน ออกหน่วยในกิจกรรมบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เพื่อให้บริการประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประชาชนผู้รับบริการได้รับประโยชน์สูงสุด


ภายในงานได้จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ของส่วนราชการ ออกไปให้บริการ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน มีไข่ไก่ราคาถูกมาวางจำหน่าย พร้อมกับร่วมมอบพันธุ์ปลาให้แก่เกษตรกร การมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้สูงอายุและคนพิการ มอบถุงยังชีพให้แก่ราษฎร มอบรถจักรยานให้กับเด็กนักเรียน และมอบไม้เท้าให้กับผู้สูงอายุนางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า การออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน” นอกจากจะมีการให้บริการฟรีหลายอย่างแล้ว ส่วนราชการยังได้มารับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน เพื่อนำกลับไปจัดทำแผนงบประมาณช่วยเหลือต่อไป หากประชาชนประสบปัญหาความเดือดร้อนสามารถแจ้งหน่วยงานของรัฐที่ใกล้บ้านทันที เพื่อจะได้เร่งแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนต่อไป

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น