กำแพงเพชร-เทศบาลเมืองกำแพงเพชรเปิดงานประเพณีลอยกระทง ธารประทีปกำแพงเพชร ประจำปี 2563
วัฒนธรรม

กำแพงเพชร-เทศบาลเมืองกำแพงเพชรเปิดงานประเพณีลอยกระทง ธารประทีปกำแพงเพชร ประจำปี 2563


เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563. เวลา 20.00 น. ณ บริเวณลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สิริจิตอุทยาน นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง ธารประทีปกำแพงเพชร ประจำปี 2563 พร้อมมอบโล่ และใบประกาศเกียรติคุณให้ผู้สนับสนุนจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 และรับชมการแสดงพิธีเปิดจากโรงเรียนชากังราววิทยา ชื่อชุด “สืบสานวัฒนธรรมโดยมี นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานประเพณีลอยกระทง ร่วมด้วยประชาชนชาวจังหวัดกำแพงเพชรที่มาร่วมงานประเพณีลอยกระทงซึ่งในปีนี้ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดให้มีการแสดงพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง ธารประทีปกำแพงเพชร ประจำปี 2563 ที่สวยงาม และร่วมกันทำบุญในพิธีทอดผ้าป่าแถว ณ วัดบาง เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามนอกจากนี้ภายในงานยังมีการออกร้านจำหน่ายอาหารจากชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารถนนคนเดิน ฅนกำแพง การสาธิตการทำกระทงสายและของดีชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร การแสดงของนักเรียนสังกัดสถานศึกษาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร พร้อมชมกระทงใหญ่ที่สวยงามตระการตา และการประกวดนางนพมาศที่สวยงามตระการตา โดยมีประชาชนมาร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ริมฝั่งแม่น้ำปิงกันอย่างคับคั่ง

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น