กำแพงเพชร-เปิดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ให้บริการประชาชนที่บริเวณวัดยางเรียงใต้ ต.คลองแม่ลาย จังหวัดกำแพงเพชร
สังคม

กำแพงเพชร-เปิดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ให้บริการประชาชนที่บริเวณวัดยางเรียงใต้ ต.คลองแม่ลาย จังหวัดกำแพงเพชร


วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.45 น. ) ที่ วัดยางเลียงใต้ หมู่ที่ 8 ต.คลองแม่ลาย อ.เมือง จ.กำแพงเพชรนายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานพิธีเปิดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) โดยมีนายแพทย์ปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์การจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. โดยมี นางกาญจนี รุจนเสรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมในกิจกรรมโดยจังหวัดกำแพงเพชร ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้เป็นจังหวัดแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ลำดับที่ 62 สำหรับการออกหน่วยครั้งนี้ประกอบด้วยการให้บริการรักษาพยาบาล บริการทันตกรรม บริการด้านการแพทย์แผนไทย ให้ความรู้และคำแนะนำด้านสุขภาพ รวมทั้งมูลนิธิถันยรักษ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมออกหน่วยให้ความรู้และคำแนะนำโรคมะเร็งเต้านม

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
17


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น