กำแพงเพชร-PN SOCCER จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ชิงถ้วยรางวัลและเงินสดกว่า 50,000 บาท
กีฬา

กำแพงเพชร-PN SOCCER จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ชิงถ้วยรางวัลและเงินสดกว่า 50,000 บาท


เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2563 ที่สนาม PN SOCCER ด้านในสวนเพชรรีสอร์ท นายกมลสิมเมือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เขต 8 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน KPPCUP ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2563 ชิงถ้วยรางวัลและเงินสดกว่า 50,000 บาท จัดการแข่งขันโดยนายทรงพล ไม้หอม พร้อมคณะ เปิดโอเพ่นในรุ่นประชาชนทั่วไป โดยมีนักกีฬาฟุตบอลจากพื้นที่อำเภอต่างๆ ทั้งในจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 24 ทีม


ซึ่งการแข่งขันกีฬา นับเป็นกิจกรรมยอดยมที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนใช้เป็นกุศโลบายในการบริหารจัดการหรือเป็นสื่อเพื่อให้เกิดความรัดวามสามัคคีและวัตถุประสงค์อื่นๆอีกมากมาย เพราะการเล่นกีฬานอกจากจะทำให้ผู้เล่นมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์แล้วยังสามารถสร้างสุขภาพจิตที่ดีทำให้ผู้เล่นสามารถดำรงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดใกล้เคียง ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ด้วยการหันมาออกกำลังกาย เพื่อสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสเล่นและแข่งขันกีฬาอย่างทั่วถึง และเพื่อพัฒนาทักษะในการเล่นกีฬาฟุตบอล ห่างไกลจากยาเสพติด


ทั้งนี้ทีมคณะจัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน KPPCUP ครั้งที่ 1 ได้เอาใจแฟนๆที่ชื่นชอบกีฬาทำการถ่ายทอดสดผ่านทาง เพส #สนามบอลหญ้าเทียม PN-soccer ให้ได้ชมอีกด้วย

นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น