กำแพงเพชรข่าวกีฬา- ทีมไต้ฝุ่น สังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้เป็นตัวแทนจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา นักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ รอบคัดเลือกตัวแทน เขต 6
กีฬา

กำแพงเพชรข่าวกีฬา- ทีมไต้ฝุ่น สังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้เป็นตัวแทนจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา นักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ รอบคัดเลือกตัวแทน เขต 6

vsportkamphaengโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร ระหว่างวันที่ 16 – 30 สิงหาคม 2562 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาและเยาวชนตื่นตัวและให้ความสนใจเล่นกีฬามากยิ่งขึ้น และให้นักเรียน นักศึกษา ได้ทราบถึงประโยชน์และเห็นคุณค่าของการกีฬาและสามารถนำความรู้ไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจน การเสริมสร้างให้นักเรียนมีใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ และมีทัศนคติที่ดีต่อการกีฬา พร้อมกับ ยกระดับและพัฒนามาตรฐานทักษะกีฬาของนักเรียน นักศึกษา ให้สูงขึ้นและพัฒนาไปสู่การเป็นตัวแทนของชาติในอนาคตต่อไป


โดยกำหนดประเภทการแข่งขันออกเป็น 8 ชนิดกีฬาประกอบด้วย กรีฑา บาสเกตบอล วอลเลย์บอลในร่ม ฟุตบอล ฟุตซอล เซปักตะกร้อ และอีก 2 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย เปตอง และ วอลเลย์บอลชายหาด ได้รับการสนับสนุนดำเนินการจัดการแข่งขันจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 5 รุ่น ได้แก่รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี 12 ปี 14 ปี 16 ปี และ 18 ปี ซึ่งผลการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาคประจำปี 2562 จังหวัดกำแพงเพชร ประเภท กรีฑา โดยมีนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชรได้เป็นตัวแทนจังหวัดกำแพงเพชร ดังนี้1. เด็กหญิงรัตติกาล พรมมาศ ได้รับรางวัลชนะเลิศวิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุ 10 ปี 2. เด็กหญิงกันต์ธิดา เทพรส ได้รับรางวัลชนะเลิศ วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุ 12 ปี 3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก คนธรรม์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 วิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุ 12 ปี 4. ได้รับรางวัล ชนะเลิศ วิ่งผลัด 4*100 เมตร หญิง รุ่นอายุ 10 ปี ได้แก่เด็กญิงสุภักษร ประกอบเสียง,เด็กหญิงณิศา ห้อยพะเนา,เด็กหญิงรัตติกาล พรมมาศ และเด็กหญิงวรรณิษา แจ่มจันท์ 5. ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับที่2 วิ่งผลัด 4*100 เมตร ชาย รุ่นอายุ 10 ปี ได้แก่ เด็กชายพีระพล ปรางศรี ,เด็กชายอภิชิต กลัดปิ่น,เด็กชายพลวัฒน์ สายทองทิพย์ และเด็กชายชินภัทร รักวนิชพงศ์ 6. ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับที่2 วิ่งผลัด 4*100 เมตร หญิง รุ่นอายุ 12 ปี ได้แก่ เด็กหญิงสิรินดา พุ่มจันทร์ ,เด็กหญิงกุลกันยา มะลิลอด ,เด็กหญิงกันต์ธิดา เทพรสและเด็กหญิงพิมพ์ชนก คนธรรม์ 7. นางสาวสุกัญญา ศรีอิ่ม ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 วิ่ง 800 เมตรและ 1500 เมตร และนางสาวสุกัญญา ศรีอิ่มโดยทั้งหมดจะได้เป็นตัวแทนจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา แห่งชาติ รอบคัดเลือกตัวแทน เขต 6 ณ จังหวัดพิจิตร ต่อไป

 // ข่าว วิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร 

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ภาพประกอบ

คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น