กำแพงเพชร-เด็กกรีฑากำแพงเก่ง วันแรกสร้างชื่อเสียงให้จังหวัดกำแพงเพชร 4 วันคว้า 2 ทอง 5 เงิน 3 ทองแดง
กีฬา

กำแพงเพชร-เด็กกรีฑากำแพงเก่ง วันแรกสร้างชื่อเสียงให้จังหวัดกำแพงเพชร 4 วันคว้า 2 ทอง 5 เงิน 3 ทองแดง


เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 ได้รับการเปิดเผยจากนางสาวสุรัชตา มาเมตตา ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดกำแพงเพชร ที่เดินทางไปให้กำลังใจนักกีฬาที่เดินทางไปแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 47 “ลำพูนเกมส์” ระหว่างวันที่ 11 – 14 มกราคม 2565 โดยน้อง ๆ นักเรียน นักกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร เรียกว่าสร้างชื่อเสียงให้ตนเอง และจังหวัดกำแพงเพชร ตั้งแต่วันแรกเลย


โดยการแข่งขันวันแรก วันที่ 10 มกราคม 2565 นักกีฬาคว้า 1 เหรียญเงิน 2 ทองแดง ประเภทกรีฑา 100 เมตรหญิงจาก สุวิมล สระเทียนทอง ,100 เมตรหญิงจาก สิรินยา สมจิตต์,400 เมตรหญิงจาก อริสรา สวนพรม

วันที่สอง วันที่ 11 มกราคม 2565 คว้า 3 เหรียญเงิน 1 ทองแดง ประเภทกรีฑา 200 เมตรหญิงจาก สุวิมล สระเทียนทอง ,วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตรหญิงจาก อรณิชา ชุมภูธิ ,วิ่งผลัดผสม 4x100 เมตร ชาย-หญิง ได้แก่ ธนพลธ์ มะลิลา, กิตติธัช พุ่มฉัตร, สุวิมล สระเทียนทอง, ธัญวรัชญ์ อยู่รัตวารินทร์ ,วิ่งข้ามรั้ว100 เมตรหญิงจาก ภิญญดา มากประดิษฐวันที่สาม วันที่ 12 มกราคม 2565 คว้า 1 เหรียญทอง 1เหรียญเงิน ประเภทกรีฑา วิ่งผลัด 4x100 เมตรหญิง ได้แก่ อริสรา สวนพรม, สุวิมล สระเทียนทอง, ธัญวรัชญ์ อยู่รัตวารินทร์, พัชราภา สืบสาร ,วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตรหญิงจาก ภิญญดา มากประดิษฐ

และในวันที่สี่ วันที่ 13 มกราคม 2565 นักกีฬาเราคว้าไปได้อีก 1 เหรียญทอง ประเภทกระโดดสูง หญิงจาก สิรินยา สมจิตต์ สรุปผลการแข่งขันกีฬาประเภทกรีฑา จังหวัดกำแพงเพชร 4 วัน คว้า 2 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น