กำแพงเพชร-จังหวัดกำแพงเพชร จัดพิธีทำบุญตักบาตรโครงการผู้ว่า พาทำบุญ ในวันธรรมสวนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2
วัฒนธรรม

กำแพงเพชร-จังหวัดกำแพงเพชร จัดพิธีทำบุญตักบาตรโครงการผู้ว่า พาทำบุญ ในวันธรรมสวนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2


เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 07.30 น. ณ วัดนาควัชรโส.ภณ พระอารามหลวง (ธรรมยุต)ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร นายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรโครงการผู้ว่า พาทำบุญ ในวันธรรมสวนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชรประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกำแพงเพชร ผู้บริหารสถาบันการศึกษา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร นายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมในครั้งนี้เนื่องด้วย จังหวัดกำแพงเพชรกำหนดจัดโครงการผู้ว่า พาทำบุญ ในวันธรรมสวนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้หน่วยงานราชการและประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสทำบุญ ในวันธรรมสวนะได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะ ใกล้ชิดพระรัตนตรัยเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมคำสอน ทางพระพุทธศาสนาสามารถนำหลักธรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสมโดยกำหนดจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรตอนเข้าในวันธรรมสวนะ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2565 ถึง เดือนกันยายน 2566

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
17


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น